Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

FIE-de avansiliste maksete tähtaeg

FIE-de avansiliste maksete tähtaeg

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliamet tuletab meelde, et homme, 15. septembril on füüsilisest isikust ettevõtjatel (FIE-del) kaks olulist maksude tasumise tähtaega. Esmalt on homne kuupäev oluline kõikidele 2010. aastal ettevõtlustulu saanud FIE-dele, kes peavad tasuma tulumaksu avansilisi makseid. Makseid ei pea tegema vaid need ettevõtjad, kelle ühe kvartali makse suurus ei ületa 64 eurot või kui FIE on äriregistrist nüüdseks kustutatud. Samuti ei pea tulumaksu avansilisi makseid tasuma ettevõtjad, kelle ettevõtluse tegevus on registreeritud ajutise või hooajalisena ja kui ettevõtlus on peatatud. Avansilist tulumaksu ei pea tasuma ka juhul, kui ettevõtja on enne tähtpäeva saabumist esitanud Maksu- ja Tolliametile taotluse avansilisest tulumaksust vabastamiseks.

Juhul, kui ettevõtja ei tea oma avansilise tulumaksu suurust, leiab selle kohta täpsemat infot e-maksuametist/e-tollist rubriigist “Nõuded ja kohustused”. Avansilise tulumaksu maksmine aitab hajutada ettevõtja tulumaksu tasumise kohustust, vältides selle korraga maksmise nõuet järgmisel aastal.Lisaks on 15. september kuupäev, mil tuleb FIE-del maksta avansilist sotsiaalmaksu. Ettevõtja, kes ise ei ole oma avansilise sotsiaalmaksu kohustust välja arvutanud, saab sellega alates homsest tutvuda e-maksuametis/e-tollis. Üldjuhul peab FIE sotsiaalmaksu avansiliste maksetena tasuma iga kvartali eest 275,24 eurot. Teisiti on see vaid juhul, kui ettevõtlust alustati või see lõpetati kvartali jooksul ning samuti isikute puhul, kes saavad riiklikku pensioni või kelle eest tasub sotsiaalmaksu tööandja, riik või kohalik omavalitsus. Sellistel juhtudel tasutakse avansilisi makseid proportsionaalselt või puudub nende maksmise kohustus üldse.Maksu- ja Tolliametile esitas 2010. aasta eest tuludeklaratsiooni 36 668 FIE-t, kellest 17 162 deklareeris maksustavat tulu kogusummas 42,5 miljonit eurot.Täpsemat infot leiate Maksu- ja Tolliameti kodulehelt aadressil http://www.emta.ee/index.php?id=1361 või saate küsida ameti infotelefonilt 880 0816.