Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

EVEA taunib Äriregistri poolt raamatupidamisteenuste pakkumise kava

EVEA taunib Äriregistri poolt raamatupidamisteenuste pakkumise kava

Rubriik: Muud

Nädalapäevad tagasi said kõik Eesti väikeettevõtted Registrite ja Infosüsteemide Keskuselt e-maili, milles tutvustati ideed korraldada väikeettevõtete raamatupidamist e-äriregistris või e-maksuametis. Kuigi algselt räägitakse tasuta teenusest, küsitakse RIK’i küsimustikus, kas ettevõtja oleks valmis selle eest ka tasuma. Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon –EVEA on saatnud justiitsministeeriumile märgukirja, milles juhib tähelepanu põhimõttelistele probleemidele. EVEA president Marina Kaasi sõnul ei ole see idee vastuvõetav vähemalt kolmel põhjusel:

1.

Riik ei tohiks siseneda ettevõtlusturule tavapäraste teenustega ja pakkuda seeläbi kõlvatut konkurentsi samal alal tegutsevatele ettevõtjatele, antud juhul – raamatupidamis- ja IT-firmadele. Kavandatud raamatupidamise korraldamise keskkond, tarkvara ja klienditugi oleksid selgelt riigipoolne kõlvatu konkurents erasektorile, sest turutõrget antud valdkonnas ei ole ning samu teenuseid pakuvad arvukad heal professionaalsel tasemel erafirmad. Uue teenuse arendamiseks ja pakkumiseks kasutataks sel juhul maksumaksjate (s.h. turult väljatõrjutavate ettevõtete) raha ja sellise teenuse turule paiskamine tasuta või eriti soodsa hinnaga oleks turusolkimine.

Samas tasulise avaliku raamatupidamisteenuse puhul oleks tegu juba kord eelarvest kinni makstud tegevuse eest teistkordse tasu küsimisega.Kaas täpsustab, et kahjuks ei ole tegemist esimese riigipoolse katsega osutada ettevõtjatele kõlvatut konkurentsi. Näiteid reaalsest majanduselust võib leida näiteks turismi, koolituse ja konsultatsiooni sektorites. EVEA on ka varem protestinud riigi konkureerimise vastu erasektoriga.2. Riiklikust e-raamatupidamisest on vaid üks samm totaalse riigikontrollini ettevõtete üle.Riigi hallatavat raamatupidamiskeskkonda kasutavate ettevõtete majandustehingute pisimadki üksikasjad oleksid pidevalt kontrollitavad ja jälgitavad ilma, et asjaosalised ettevõtted seda isegi teaksid.

Kindlasti suureneks oluliselt ka oht, et ettevõtete konfidentsiaalne info lekiks ning satuks valedesse kätesse. Ettevõtja kaotab igasugust privaatsust.3. Kahtlusi tekitab pakutava süsteemi lisandväärtus ja klienditoe kvaliteet. Juba täna on turul olemas arvukalt tasuta majandustarkvara lahendusi pisifirmadele.

Ka tasuliste raamatupidamise lahenduste ja teenuste puhul ei ole nende maksumus väikeettevõtjale peamiseks probleemiks ja kuluartikliks. Võimalik uus loodav lahendus viiks aga kindlasti riigieelarvest korraga suure summa raha ning vajaks ka mahukaid ülalpidamiskulusid. Kust leiaks riik suurema ja parema kompetentsi raamatupidamise valdkonnas ning milleks peaks dubleerima turul hästi kättesaadavat teenust? EVEA hoiatab: e-riik ei tohi minna vastuollu ettevõtlusvabadusega!

Lisainfo: Marina Kaas, EVEA president50 21 484, marina@datanet.ee