Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

EVEA pöördus käibemaksu tõusu asjus õiguskantsleri poole

EVEA pöördus käibemaksu tõusu asjus õiguskantsleri poole

Rubriik: Äripäev

Lemmi Kann kirjutab aripaev.ee-s, et Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni (EVEA) pöördus siseturul tegutsevate Eesti ettevõtjate nimel õiguskantsleri poole, et küsida arvamust, kas Riigikogu otsus käibemaksu määra muudatuste rakendamise kohta 6 tööpäevase etteteatamisega on põhiseadusvastane ja ettevõtjatele ebamõistlikult koormav.

Riigikogu tegi 18. juunil muudatuse käibemaksuseadusesse, millega tõsteti üldist käibemaksumäära 18%-lt 20%-le, ja kehtestas, et seadusemuudatus jõustub 1. juulil sel aastal, s.t. 6 tööpäeva pärast otsuse teatavaks tegemist. EVEA on seisukohal, et seadusandja on jätnud hindamata oma otsuse rakendamisega kaasneva kulu ja halduskoormuse ettevõtjatele ning on seadnud uuele maksumäärale üleminekuks ebamõistlikult lühikese tähtaja. EVEA on seisukohal, et maksumuudatuse nii lühikene etteteatamisaeg on selgelt vastuolus õiguspärase ootuse printsiibiga ja seega ilmselt põhiseadusvastane. Õigustloovate aktide eelnõude normitehnilise eeskirja kohaselt on jõustumisnormi sätestades muuhulgas vaja arvestada, et seaduses ettenähtud õiguste ja kohustuste muudatustega tutvumiseks ning korralduslikuks ja halduslikuks eeltööks peab olema piisavalt aega.Loe täpsemalt: http://www.ap3.ee/Default2.aspx?ArticleID=2f2c3558-053e-4751-b613-f7257d536f63&ref=lastaddSeaduse teksti (mis ootab presidendi poolt väljakuulutamist ja Riigi Teatajas avaldamist) saab lugeda Riigikogu kodulehel – eelnõu 511 SE: http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=644484&u=20090619113242