Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Euroopa Komisjon tegi ettepanekud piirkonna investorite maksustamise lihtsustamiseks. Riikidel oleks kaks valikut

Euroopa Komisjon tegi ettepanekud piirkonna investorite maksustamise lihtsustamiseks. Riikidel oleks kaks valikut

Rubriik: Delfi

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku uute eeskirjade kohta, et muuta kinnipeetava maksu menetlused ELis investorite, finantsvahendajate (nt pangad) ja liikmesriikide maksuhaldurite jaoks tõhusamaks ja turvalisemaks.

Mõiste „kinnipeetav maks“ viitab näiteks olukorrale, kus ühes ELi liikmesriigis elav investor on kohustatud maksma maksu teises liikmesriigis teenitud intressidelt või dividendidelt. Sageli on see nii piiriüleste investorite puhul. Sel juhul on paljud ELi liikmesriigid sõlminud lepingud, millega välditakse sama isiku või äriühingu topeltmaksustamist. Need lepingud võimaldavad piiriülesel investoril esitada teises liikmesriigis tasutud enammakstud maksu tagastamise taotluse.

Loe lähemalt:
https://arileht.delfi.ee/artikkel/120205114/euroopa-komisjon-tegi-ettepanekud-piirkonna-investorite-maksustamise-lihtsustamiseks-riikidel-oleks-kaks-valikut