Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Euroopa Komisjon nõuab, et Eesti lõpetaks välismaiste heategevusorganisatsioonide diskrimineerimise

Euroopa Komisjon nõuab, et Eesti lõpetaks välismaiste heategevusorganisatsioonide diskrimineerimise

Rubriik: Muud

Euroopa Komisjon saatis Eestile eile ametliku nõude lõpetada välismaistele mittetulundusühingutele ja fondidele (heategevusorganisatsioonid) tehtud annetuste diskrimineeriv kohtlemine. Eestis on võimalik saada maksusoodustusi heategevusorganisatsioonidele tehtud annetustelt, kuid ainult juhul, kui need organisatsioonid on asutatud Eestis. Välismaistele heategevusorganisatsioonidele tehtud annetustelt ei saa mingit soodustust. Komisjoni nõue esitatakse „põhjendatud arvamusena“ (EÜ asutamislepingu artiklis 226 sätestatud rikkumismenetluse teine etapp). Kui Eesti ei vasta põhjendatud arvamusele rahuldavalt kahe kuu jooksul, võib komisjon anda asja Euroopa Kohtusse.

Eestis on võimalik saada mitmesuguseid maksusoodustusi annetustelt, mida residendist füüsilised või juriidilised isikud teevad heategevusorganisatsioonidele. See soodne maksustamise kord kehtib siiski ainult juhul, kui heategevusorganisatsioon on asutatud Eestis ja kantud spetsiaalsesse nimekirja. Annetuste sooduskohtlemine laieneb ka teatavatele Eesti valitsusasutuste asutatud sihtasutustele ja Eestis registreeritud usuorganisatsioonidele. Mingeid soodustusi ei anta sarnastele välismaistele asutustele ja organisatsioonidele tehtud annetuste puhul. Eesti heategevusorganisatsioonidele ja teiste liikmesriikide heategevusorganisatsioonidele tehtud annetuste erinev kohtlemine takistab kapitali vaba liikumist. Piiriüleseid annetusi käsitletakse nõukogu direktiivis 88/361/EMÜ, milles on sätestatud ühenduse määratlus kapitali liikumise kohta. Eesti vastavad eeskirjad on vastuolus ka asutamisvabadusega, kuna välismaised heategevusorganisatsioonid on sunnitud Eestis asutama haruühinguid, et sellistele organisatsioonidele annetusi tegevatel Eesti residentidel oleks võimalik saada maksusoodustust.Loe täpsemalt siit.