Ettevõtjad: maksame kõrgemat tulumaksu, kui palgamaks kaob