iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Ettevõtete makstud maksud on kavas muuta avalikuks

Ettevõtete makstud maksud on kavas muuta avalikuks

Rubriik: Rahandusministeerium

Rahandusministeerium saatis ettevõtlusorganisatsioonidele ja ministeeriumidele kooskõlastamiseks maksukorralduse seaduse ja käibemaksuseaduse muudatused, millega on kavas avalikustada ettevõtete tasutud maksude koondsumma ning pikendada täiendavat kontrolli vajavate tehingute puhul riigile enammakstud summade tagastamise esmast tähtaega.

Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul vajavad riigi ja ettevõtjate ootused maksude vältimise võimaluste vähendamisel lahendusi. „Tasutud maksude koondsumma avalikustamine ja kahtlaste tehingute pikem esmane kontrollperiood ei nõua lisaressursse, kuid toetavad võrdsemat ja ausamat konkurentsi ettevõtluses,“ märkis Ligi. „Samas aitab reaalse maksusumma avalikustamine esile tõsta ettevõtjate otsest panust oma riigi ülalpidamisse ning laiemalt mõista, et avalike teenuste pakkumiseks vajalik raha tuleb ettevõtjate ja inimeste maksudest.“ Kaubandus-tööstuskoja ettepanekul tehtud seadusemuudatuse jõustumisel avaldab maksu- ja tolliamet oma veebilehel kord kvartalis maksukohustuslaste (v.a füüsiliste isikute) tasutud riiklike maksude, kogumispensioni maksete ja töötuskindlustusmaksete koondsumma. Eesmärk on avaliku võrdlusega aidata kaasa maksukuulekuse suurenemisele ning sellest tulenevalt ka konkurentsimoonutuste vähendamisele.

Leedu kogemus näitab, et ettevõtete maksude avalikustamisel on positiivne mõju ka maksukohuslaste panuse suuremal hindamisel – enam makse maksnud ettevõtjad on ühiskonnas enam tunnustatud. Eelnõuga on kavas pikendada ka ettevõtete tagastusnõude ehk enammakstud maksude tagastamise kontrolli esmast tähtaega seniselt 30 kalendripäevalt 60-le kalendripäevale. Ettevõtlusorganisatsioonide ning teiste valitsusasutuste poolt maksupettuste tõkestamise valitsuskomisjonis toetuse saanud muudatus puudutab vaid neid ettevõtjaid, kes esitavad täiendavat kontrolli vajavaid tagastusnõudeid. Maksuhaldur täidab 95 protsenti enammakstud käibemaksu tagastusnõuetest kuni nelja tööpäeva jooksul ja nii jääb see ka peale muudatuste rakendamist.

Tagastustähtaja pikendamine võimaldab maksuametil kauem uurida aina keerukamaks muutuvate kunstlike tagastusnõuete skeeme ilma intressi maksmise kohustuseta. Kõigile maksudele rakendatav tagastusnõude täitmise tähtaeg küll pikeneb 30 päevalt 60-le, kuid vastukaaluks lühendatakse käibemaksuseaduses ettenähtud tagastusnõude kontrolli pikendamise võimalust 90 päevalt 60 päevale, seega käibemaksu kontrolliperiood jääb praegusele 120 päevale. Eelnõuga on plaanis muuta veel revisjoniakti koostamise korda ning pärandvaraga seotud maksukohustuselt intressi arvestamist. Seaduse kavandatav jõustumisaeg on 2014.

aasta 1. juuli. - Täpsemalt muudatuste kokkuvõttest ning eelnõust ja selle seletuskirjast

Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksud 2024 koolituse salvestus

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027,
nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Lektor: Lasse Lehis, EML juhatuse esimees

Hind koolitusele 70 € (koos käibemaksuga 85.40 €).
Ligipääsu kehtivus koolitusele 1 kuu.
Koolitus salvestati veebruaris 2024.

Soovin tellida
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 tellimine ja 2023 ettetellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 25 €
2023 ettetellimine: 15 €

Esita tellimus