Ettepanek: tuleb langetada energia käibemaksu. “Hinnašokk pole ainult vaeste, vaid kogu Eesti probleem.”