Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Esmaspäeval on FIEde avansiliste maksete tähtaeg

Esmaspäeval on FIEde avansiliste maksete tähtaeg

Rubriik: MTA

Maksu- ja tolliamet tuletab meelde, et esmaspäeval, 17. septembril on füüsilisest isikust ettevõtjatel (FIEdel) tulumaksu ja sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumise tähtaeg. 

See kuupäev on oluline kõikidele 2011. aastal ettevõtlustulu saanud FIEdele, kes peavad tasuma tulumaksu avansilisi makseid. Makseid ei pea tegema need ettevõtjad, kelle ühe kvartali makse suurus ei ületa 64 eurot või kui FIE on äriregistrist nüüdseks kustutatud.

Samuti ei pea tulumaksu avansilisi makseid tasuma ettevõtjad, kelle ettevõtluse tegevus on registreeritud ajutise või hooajalisena ja kui ettevõtlus on peatatud. Avansilist tulumaksu ei pea tasuma ka juhul, kui ettevõtja on enne tähtpäeva saabumist esitanud maksu- ja tolliametile taotluse avansilisest tulumaksust vabastamiseks.Avansilise tulumaksu maksmine aitab hajutada ettevõtja tulumaksu tasumise kohustust, vältides selle korraga maksmise nõuet järgmisel aastal. Juhul, kui ettevõtja ei tea oma avansilise tulumaksu suurust, leiab selle kohta täpsemat infot e-maksuameti/e-tolli rubriigist „Nõuded ja kohustused".Lisaks tuleb FIEdel 17. septembril maksta avansilist sotsiaalmaksu.

Ettevõtja, kes ise ei ole oma avansilise sotsiaalmaksu kohustust välja arvutanud, saab sellega alates 15. septembrist tutvuda e-maksuametis/e-tollis.Üldjuhul peab FIE sotsiaalmaksu avansiliste maksetena tasuma iga kvartali eest 275,24 eurot. Teisiti on see vaid juhul, kui ettevõtlust alustati või see lõpetati kvartali jooksul ja inimeste puhul, kes saavad riiklikku pensioni või kelle eest tasub sotsiaalmaksu tööandja, riik või kohalik omavalitsus. Sellistel juhtudel tasutakse avansilisi makseid proportsionaalselt või puudub nende maksmise kohustus üldse.Juhul, kui kohene tasumine ei ole võimalik, on isikul õigus taotleda tekkinud maksuvõla tasumise ajatamist.

Maksuvõla tasumise ajatamine tähendab maksuvõla (sh intressivõla) tasumist igakuiste maksetena kinnitatud maksegraafiku alusel.Maksu- ja tolliametile esitas 2011. aasta eest tuludeklaratsiooni 35 281 FIEt, kellest 16 787 deklareeris maksustavat tulu kogusummas 42 miljonit eurot.Täpsemat infot FIEde maksustamise kohta saab ameti kodulehe aadressilt http://www.emta.ee/index.php?id=1361 või helistades ameti infotelefonile 880 0811.