Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

EP võttis vastu finantstehingute maksu ambitsioonika kava

EP võttis vastu finantstehingute maksu ambitsioonika kava

Rubriik: Muud

Väljapakutud finantstehingute maks (inglise keeles: financial transaction tax FTT) peab olema paremini ettevalmistatud, et see haaraks suuremat hulka kauplejaid ning maksust eemale hoidmine ei oleks tulus. Sellise seisukoha võttis EP vastu kolmapäevasel hääletusel. EP arvamuse kohaselt tuleb maksu kehtestamisega minna edasi, isegi kui selle kasuks otsustavad vaid mõned ELi liikmesriigid.

Euroopa Komisjoni poolt välja pakutud maksumäärasid (0,1% väärtpaberite ja aktsiate eest ning 0,01% tuletisinstrumentide eest) hindab parlament sobilikeks. Samuti peavad üksnes pensionifondide tehingud jääma finantstehingute maksust vabaks. EP on finantstehingute maksu nõudnud ligi kaks aastat ning 2011.a. lõpus esitaski komisjon õigusakti ettepaneku. Viimase Eurobaromeetri andmete järgi pooldab 66% ELis küsitletutest seda maksu. Raportöör Anni Podimata (S&D, EL) ütles teema arutelul, et “Finantstehingute maks on kriisist väljumise lahutamatu osa. Seeläbi jagatakse kriisi koormis õiglasemalt.” Suurem võrgustik Parlament lisab komisjoni ettepanekule “emiteerimise põhimõtte”, mis tähendab, et finantstehingute maksu peavad tasuma ka need finantsasutused, kes asuvad väljaspool FTT ala, juhul kui nad kauplesid väärtpaberitega, mis anti algselt välja FTT alal. Nii näiteks tuleb finantstehingute maksu maksta Siemensi aktsiatelt, mis anti algselt välja Saksamaal ning kauplemine toimus Hong Kongis ja USAs asuvate institutsioonide vahel. Komisjoni ettepaneku järgi ei tuleks sellistel puhkudel finantstehingute maksu maksta, kuna finantstehingute maks oleks puudutanud vaid FTT alal asuvaid finantsasutusi. “Residentsuse põhimõte”, mille pakkus välja komisjon, jääb samuti alles. See tähendab, et maksustatud on ka sellised aktsiad, mis on antud välja FTT alast väljaspool, kuid millega kauplemisel on vähemalt üks osapool FTT ala asutus. Võitlus maksupettustega Resolutsiooni eesmärk on muuta maksust kõrvale hoidmine märksa kulukamaks, kui selle tasumine. See tähendab, et kui väärtpaberite ostja ei tasunud finantstehingute maksu, siis ei saa ta olla kindel, et on nimetatud väärtpaberite seaduslik omanik. Kuna finantstehingute maksumäärad jäävad madalaks, siis ei õigusta maksu tasumata jätmine riski, mida tooks kaasa omandiõigusest ilma jäämine. Soovitavalt kogu ELi puudutav, ilmselt piiratum Resolutsioonis öeldakse, et juhul, kui maksu ei saa kehtestada kogu ELis, siis tuleb näha ette tihe koostöö. Samas tunnistatakse resolutsioonis, et maksu kehtestamine vaid väga vähestes ELi riikides võib kahjustada siseturgu ning et selle vältimiseks tuleb rakendada asjakohaseid meetmeid. Anni Podimata ütles: “ELis on suurim finantsturg ja seepärast on esimese sammu astumine meie teha. Käputäis liikmesriike ei saa meid “pantvangis” hoida.” Pensionifondid Mitmed saadikud palusid kõikvõimalikke erisusi. Lõpuks lepiti kokku kõige sisulisemas erisuses, mille kohaselt maksuvabastus antakse pensionifondidele. Muud olulised punktid: · EP arvamus ei nõua, et finantstehingute maksust laekuv tulu läheks ELi eelarvesse. Juhul, kui see tulu antakse ELi eelarvesse, siis väheneb vastavalt ka liikmesriigi panus ELi eelarvesse. · EP arvamus järgib komisjoni väljapakutud ajaraami: 31.12.2013 – tähtaeg, mil liikmesriigid peavad võtma vastu vajalikud õigusaktid; 31.12.2014 – seaduste jõustumise tähtaeg. Menetlus: konsultatsioon Viidad: – Vastuvõetud teksti leiate varsti siit, valige kuupäev 23.02.2012 http://www.europarl.europa.eu/activities/plenary/ta/calendar.do?language=EN – Videosalvestus arutelust, valige kuupäev 23.05.2012 http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/research-by-date?language=en – Raportöör Anni Podimata (S&D, EL) isikuandmed: http://www.europarl.europa.eu/meps/en/39317/Anni_PODIMATA.html – Õigusloome ülevaade http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0261%28CNS%29&l=enVt Euroopa Parlamendi kodulehelt pressiteadet.