Energiahüvitise taotlemisel võib probleemiks saada korteriühistu küttearve