Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Elektroonilist aktsiisisaatelehte kasutavad kõik ELi riigid

Elektroonilist aktsiisisaatelehte kasutavad kõik ELi riigid

Rubriik: MTA

Maksu- ja Tolliamet annab teada, et alates 1. jaanuarist 2011 rakendub aktsiisikauba liikumise ja kontrollimise süsteem (EMCS) kõikides liikmesriikides täies mahus.

1. jaanuarist liiguvad kõikide liikmesriikide vahel ajutises aktsiisivabastuses lähetatud kaubad üldjuhul ainult elektroonilise saatelehe alusel. Erandiks on Taani ja Holland, kes alustavad oma lähetusi asendustoimingu alusel. Holland läheb elektroonilisele saatelehele täielikult üle alates 17.jaanuarist ja Taani 29. jaanuarist ning paberil koostatud asendustoimingu dokumendid kantakse üle elektroonilisse süsteemi.MTA juhib aktsiisilao pidajate tähelepanu asjaolule, et aktsiisikauba lähetamisel Eestist on viimasel ajal olnud juhtumeid, kus kaup väljub küll Eestis asuvast aktsiisilaost, kuid ei jõua kauba saatelehel märgitud sihtkohta ja kauba lähetajale Eestis on edastatud vastuvõtmise teadet imiteeriv dokument.Summad, mida Eesti aktsiisilao pidajatelt välja petetakse on suured. Sellest tulenevalt soovitab Maksu- ja Tolliamet enne aktsiisikauba elektroonilise saatelehe vormistamist aktsiisilao pidajatel maandada võimalikud riskid ja suurema kahtluse tekkimise korral loobuda kauba saatmisest isikutele.Infot EMCSi kohta saab MTA kodulehelt http://www.emta.ee/emcsMTA pressiteade: http://www.emta.ee/index.php?id=29042&tpl=1026