Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

EL võitleb vaba liikumise õigust kasutavate kodanike maksualase diskrimineerimise vastu

EL võitleb vaba liikumise õigust kasutavate kodanike maksualase diskrimineerimise vastu

Rubriik: Muud

Euroopa Komisjon hindab kogu 2014. aasta jooksul põhjalikult liikmesriikide maksusüsteeme, et teha kindlaks, kas nendes on kaitstud vaba liikumise õigust kasutavate ELi kodanike huvid. Juhul kui tuvastatakse diskrimineerimist või ELi põhivabaduste rikkumist, teatab komisjon sellest liikmesriikide ametiasutustele ning nõuab vajalike muudatuste tegemist. Kui probleemid püsivad, võib komisjon algatada liikmesriigi suhtes rikkumismenetluse.

„ELi eeskirjad on selged: kõiki ELi kodanikke tuleb ühtsel turul kohelda võrdselt. Diskrimineerimist ei tohi olla ning töötajate vaba liikumise õigust ei tohi rikkuda. Meil on kodanike ees kohustus tagada, et need põhimõtted kajastuksid praktikas kõikide liikmesriikide maksueeskirjades,” ütles maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse volinik Algirdas Šemeta. ELi kodanikele, kes lahkuvad päritoluriigist, et otsida tööd teises liikmesriigis, on maksutõkked jätkuvalt üks peamisi takistusi. Maksutõkked võivad esineda kas päritoluriigis või uues elukohariigis. Komisjoni analüüs keskendub nii majanduslikult aktiivsetele isikutele, nagu töötajatele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, kui ka näiteks pensionäridele. Uuritakse, kas alaliselt teises liikmesriigis elavaid ELi kodanikke koheldakse ebasoodsamalt ja maksustatakse kõrgemalt nende liikuvuse tulemusena. Kodanikud võivad olla maksustamise seisukohast ebasoodsas olukorras oma investeeringute või varade asukoha, maksumaksja enda asukoha või üksnes maksumaksja elukoha muutumise tõttu. Maksutõkked võivad tekkida ka seoses inimese sissemaksetega pensionisüsteemi, pensioni saamisega või pensioni- ja elukindlustuskapitali ülekandmisega. Tegutsemine füüsilisest isikust ettevõtjana teises riigis on samuti üks valdkondi, mis tihti põhjustab maksualast diskrimineerimist. Raskusi tekitab ka teatavate maksuvähenduste ja -soodustuste andmisest keeldumine. Töötajate liikuvust on peetud üheks peamiseks võimaluseks suurendada nii majanduskasvu kui ka tööhõivet Euroopas. EL 15 riikide SKP on tänu ELi laienemise järgsele liikuvusele (aastail 2004–2009) pikas perspektiivis hinnanguliselt suurenenud peaaegu 1% võrra. Lisateave: Maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse voliniku Algirdas Šemeta koduleht: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm Lisateavet isikute vaba liikumise kohta ELis: IP/14/13 ja MEMO/14/9 . Pressiteate täistekst.