Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Eesti elanike maksutahte uuring 2018

Eesti elanike maksutahte uuring 2018

Rubriik: MTA

Uuringu tulemused näitavad, et Eesti elanike maksualased hoiakud on maksude tasumist soosivad. Samas on vähemalt pooled elanikest võimaluse avanemisel valmis võtma vastu n-ö musta töötasu või tarbima makse mittetasuvate ettevõtete tooteid ja teenuseid. Hoiakujärgset käitumist takistavad: i) hinnang enda teadmiste osas; ii) vähene taju teiste inimeste positiivsest maksukäitumisest; iii) mõnevõrra puudulik riskitaju.

Eesti elanike hoiak maksude maksmisesse kui kodaniku olulisesse kohustusse on sarnaselt Põhjamaadega väga tugev· 92% elanikest tunneb, et maksude maksmine on nende kui kodanike tähtis kohustus· Täpselt sama suur osakaal elanikest maksab enda sõnul kõik maksud ka alati korrektselt ära Teiste inimeste maksutahet ja käitumist hinnatakse samas madalamalt· 72% Eesti elanikest arvab, et enamik inimesi deklareerivad oma tulud ja maksavad oma maksud korrektselt ära· 71% elanikest arvab, et enamik inimesi tarbiks makse mittetasuvate ettevõtete tooteid või teenuseid, kui see oleks soodsam Kui üldiselt peavad Eesti elanikud end maksekuulekaks ja enamik maksavad enda sõnul kõik maksud õigeaegselt ja korrektselt ära, siis hüpoteetiliste olukordade kirjelduse kaudu selgus, et hoiakujärgselt ei pruugita käituda· Olukorras, kus tööandja annab aasta lõpus preemiat 2000 eurot sularahas nii, et see kuhugi kirja ei lähe, deklareeriks vaid 50% elanikest selle tulu.o Neist, kes enda sõnul lisatulu deklareeriks, iga viies ei teeks seda õiges summas (st avaldaks tegelikust väiksema lisasissetuleku).· 44% elanikest ostaksid vähemalt mõnel korral salatubakat ja salaalkoholi, kui neil avaneks võimalus osta neid poole odavamalt kui kaupluses Uuringu käigus koostati ka Eesti elanike maksutahte indeks – näitaja, mis koondab erinevad maksudistsipliini ja -moraaliga seonduvad näitajad ühteks koondindikaatoriks. 2018. aasta koondindeksiks kujunes 65 (skaalal 0-100). Sel aastal esmakordselt läbiviidud maksutahte uuringut on kavas hakata läbi viima iga aasta, et saada regulaarset tagasisidet Eesti elanike maksuhoiakute jm kohta.Loe uuringut täismahus: https://drive.google.com/file/d/0B7hKpZQTkwuROUZVVWhMaGM2UDdkS0FRaUZNUHloUV8wemlB/view?usp=sharing