Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Eesti elanike maksutahe on kõrge

Eesti elanike maksutahe on kõrge

Rubriik: MTA

Maksu- ja tolliameti tellimusel läbi viidud maksutahte uuringust selgus, et 91% Eesti elanikest tunneb, et maksude maksmine on nende kui kodanike tähtis kohustus. Hinnangud MTA usaldusväärsusele ja efektiivsusele on jätkuvalt kõrged.

„Maksusüsteemis ei ole viimastel aastatel suuri muutusi olnud. See on inimestele tuttav ja maksutahe, mille üks osa on teadlikkus, seega kõrge,“ sõnas maksu- ja tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi.

2022. aasta maksutahte uuringust selgus, et 93% elanikest maksab kõik maksud enda sõnul alati korrektselt ära ning 96% maksab need enda sõnul alati õigeaegselt88% inimestest teab, kuidas makse maksta ja mille pealt peab makse tasuma (nt palgalt, lisatulult jms) ning 90% teab, et maksude eest saadakse riigilt vastu teenuseid. Siiski, 20% elanikest arvab, et maksude tasumist on lihtne vältida.

Loe lähemalt:
https://www.emta.ee/uudised/eesti-elanike-maksutahe-korge