Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Eesti ei lähe kaasa Euroopa Kohtu küsitava otsusega

Eesti ei lähe kaasa Euroopa Kohtu küsitava otsusega

Rubriik: Delfi

Euroopa Kohus analüüsis direktiivi sätet, mis kohustab kõiki liikmesriike avalikustama tegelike kasusaajate andmed, ja hindas sätte vastavust Euroopa Liidu Põhiõiguste Hartaga. Viidatud harta on siduv Euroopa Liidu institutsioonidele, aga ei kohaldu liikmesriikidele.

Eestis toimub tegelike kasusaajate andmete avalikustamine rahapesu tõkestamise seaduse alusel ja selle seaduse muutmisega praegu ei kiirustata. Kuna säte on hetkel kehtiv, siis jätkatakse andmete avalikustamist. „Euroopa Kohtu otsus ei mõjuta andmete avalikustamist Eestis,“ selgitas rahandusminister Annely Akkermann ja lisas, et tulevikus võib riigikogu kaaluda seadusemuudatusi tegelike kasusaajate andmete avalikustamisel. Isikud, kellele andmete avalikustamine põhjustaks suurt riski turvalisusele, saavad pöörduda andmete kättesaadavuse piiramise taotlusega registri poole.

Loe lähemalt:
https://arileht.delfi.ee/artikkel/120106836/eesti-ei-lahe-kaasa-euroopa-kohtu-kusitava-otsusega