Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Eelmisel aastal kasvas jõudsalt väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu

Eelmisel aastal kasvas jõudsalt väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu

Rubriik: MTA

Möödunud aasta tulude deklareerimist iseloomustab tulude kasv, mida saadi just tehingutest varadega. Kasu väärtpaberite võõrandamisest kasvas võrreldes eelmise aastaga 16,9 miljoni euro võrra, välismaal tehtud väärtpaberite kasu kasvas 6,9 miljonit eurot. Metsa müügist deklareeriti tulusid enam 6,8 miljoni euro võrra, muu vara müügist 8,7 miljonit eurot rohkem.Üldiselt kasvas kõikide tulude deklareerimine, välja arvatud välismaalt saadud palgatulu, mis vähenes 13,7 miljoni euro võrra. Kokku deklareeris oma 2017. aasta tulu 659 591 inimest, mis on 25 920 inimese võrra vähem kui mullu.

Maksu- ja tolliameti teenuste osakonna juhtivspetsialisti Hannes Udde sõnul on deklareerijate arvu vähenemine tingitud sellest, et 2017. aasta eest ei saanud sarnaselt 2016. aastaga kasutada madalapalgaliste tulumaksu tagastust ning ühisdeklaratsiooni asemel said abikaasad jagada kasutamata maksusoodustusi: üldist kasutamata maksuvaba tulu kuni 2160 eurot, kasutamata täiendavat soodustust laste pealt, kasutamata eluasemelaenu intresse ja koolituskulusid.„Maksusoodustuse jagamise võimalusi kasutas kokku 30 265 inimest, kellel jäi endal erinevatel põhjustel kasutamata soodustusi 44,2 miljoni euro suuruses summas. Sellest kasutati maksusoodustusi ära 23,6 miljoni euro ulatuses,“ ütles Udde.Tulumaksu tagastamise ja tasumise tähtaeg on sel aastal 2. juuli. Füüsilisest isikust ettevõtjatele ja nendele, kes said kasu vara võõrandamisest ning deklareerisid välismaalt saadud tulusid, on tähtajaks 1. oktoober.Olulised numbrid: Deklareerijate arv vähenes 3,8% (pea 26 000 inimest) võrreldes eelmise aastaga. Tagastatav summa oli 5,8 miljonit eurot väiksem, juurde maksmisele kuuluv summa kasvas 8,5 miljoni euro võrra. Mahaarvamisi deklareeriti 2,62 miljardit eurot (2016. aastal 2,61 miljardit eurot). Soodustusi sai kasutada 2,1 miljardi euro ulatuses/eest (2016. aastal 2,2 miljardit eurot). Kasutamata jäi soodustusi 476 miljonit eurot (2016. aasta eest 405 miljonit eurot). Kasutamata soodustuste summa kasv (71 miljonit eurot) oli tingitud nii ühisdeklaratsioonide kaotamisest kui ka eluasemelaenu intresside maha arvamise piiramisest 300 euroga ühe deklaratsiooni kohta. Deklaratsioonide arv, kus ei saanud ühtegi mahaarvamist rakendada kasvas 20 550 deklaratsioonilt 28 180 deklaratsioonile. Annetusi deklareeriti rohkem 15 200 deklaratsioonis, deklareeritav summa kasvas 1,6 miljoni euro võrra. Koolituskulude deklareerijate arv kasvas ligi 9000 võrra ning summa 5,8 miljonit eurot.