Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Eelmise aasta eest deklareeriti ligikaudu 6 miljardit eurot tulu

Eelmise aasta eest deklareeriti ligikaudu 6 miljardit eurot tulu

Rubriik: MTA

Möödunud, 2013. aasta kohta esitati maksu- ja tolliametile 553 536 füüsilise isiku tuludeklaratsiooni, mis on 2012. aastaga võrreldes 1,6% vähem. Võrreldes eelneva aastaga kasvas oluliselt välistulude deklareerimine, mis moodustas 151,2 miljonit eurot ehk 32% enam kui 2012. aastal.

Kokku deklareeriti 2013. aasta eest tulu 5,3% rohkem ehk ligikaudu 6 miljardit eurot. Ühe deklaratsiooni kohta teeb see keskmiselt ligi 11 200 eurot.Elektrooniliselt täitis deklaratsiooni 95% esitajatest. Kõige aktiivsem oli e-deklaratsioonide täitmisel Harju maakond (96,4%) ja valdadest Kiili vald (98,8%).Eestis saadud palgatulu ja muid tasusid deklareeriti 5,7 miljardit eurot. Keskmiselt deklareeriti palgatulu 2013. aasta eest 898 eurot kuu kohta, 2012. aastal oli keskmine palgatulu 839 eurot kuus.Maksu- ja tolliameti teenindusosakonna juhtivspetsialisti Hannes Udde sõnul deklareeriti sel aastal oluliselt rohkem välistulusid. „Deklareeritud välistulude summa kasvas tervelt 32% moodustades 151,2 miljonit eurot. Aasta tagasi deklareeriti välistulu kokku 114,3 miljonit eurot,” ütles Udde. Udde lisas, et tänavusel tulude deklareerimise perioodil pööras amet välistulude deklareerimisele ka varasemast suuremat tähelepanu. „Panime seekord suuremat rõhku ka teavitustööle ning näiteks meie sellekohane sotsiaalmeedias läbi viidud kampaania õigustas ennast igati. Lisan kohe juurde, et kui keegi veel ei ole jõudnud oma välistulusid deklareerida, siis tuleks seda kohe teha,“ märkis Udde.Mahaarvamisi esitati deklaratsioonide lõikes kõige enam maksumaksja maksuvaba tulu pealt (57%), pensionidelt (17,2%) ja laste maksuvabalt tulult (7%). Deklareeritud maksusoodustustest vähenesid eluasemelaenu intressid ja töötuskindlustuse maksed.Vähemalt miljon eurot tulu deklareeriti kolmes deklaratsioonis, mida on poole vähem kui aasta tagasi.Kontrolli tulemusena on jäetud tagastamata tulumaksu 2 324 deklaratsiooni alusel kokku 291 858 eurot. Tagastatud on tulumaksu tänaseks 383 834 deklaratsiooni alusel kogusummas 85,5 miljonit eurot.Kontrollitakse peamiselt neid deklaratsioone, mille alusel võeti 2013. aastal eluasemelaen või juhtumeid, kus laenu pole INF deklaratsioonil kajastatud. Samuti lähevad kontrolli need deklaratsioonid, kus kajastatakse välismaa koolituskulu ja kus varasemate aastate välistulu on deklareerimata.Tulumaksu tagastamise tähtaeg on tänavu 1. Juuli. Füüsilisest isikust ettevõtjatele ja nendele, kes said kasu vara võõrandamisest, on tähtajaks 1. oktoober. 1. juuliks tuleb 12 781 isikul juurde tasuda tulumaksu 5,8 miljonit eurot ja 1.oktoobriks ootab maksu- ja tolliamet tulumaksu 17 miljonit eurot 9454 isikult.Tänase pressikonverentsi materjalidega saate tutvuda siin: http://www.emta.ee/pressimaterjalidPressiteade: http://www.emta.ee/index.php?id=35400&tpl=1026