Brüssel soovitab Eestil leevendada madalapalgaliste maksukoormat

Brüssel soovitab Eestil leevendada madalapalgaliste maksukoormat

Rubriik: Äripäev

Sirje Rank kirjutab Äripäev Online`is, et Euroopa Komisjon avalikustas täna konkreetsed soovitused igale liikmesriigile, mis on osa laiemast raamistikust ee ELi ja eriti euroala majanduspoliitikat tihedamaks koordineerimiseks.

Soovituste aluseks on riikide esitatud tegevuskavad.Eesti puhul on komisjoni üheks soovituseks kergendada tööjõumakse eelkõige madalama ja keskmise tulu saajatel, kelle seas tööpuuduse probleem on eriti suur. Samuti soovitatakse aktiivseid tööturumeetmeid paremini suunata eelkõige noorte ja pikaajaliselt tööta olnute hõiveprobleemide lahendamiseks, et vähendada vaesuse süvenemise riski.Loe edasi: http://www.ap3.ee/article/2011/6/7/brussel-soovitab-eestil-leevendada-madalapalgaliste-maksukoormat