Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Augusti MaksuMaksjas ikka need maksumuudatused

Augusti MaksuMaksjas ikka need maksumuudatused

Rubriik: EML

Uue valitsuskoalitsiooni kevadiste „lahinguristsete“ tulemusena võeti vastu muljetavaldav rodu ettevõtjavaenulikke või vähemalt kõhklusi tekitavaid maksumuudatusi. Kui maikuu numbris tutvustasime veel menetluses olevate eelnõude kohta avaldatud arvamusi, siis nüüd saame juba tutvustada seaduste lõppversioone.

1. augustil jõustub kaks muudatust maksukorralduse seaduses: MTA hakkab avaldama „maksumaksjate edetabeleid“ ning tagastusnõude täitmise üldist tähtaega pikendati 30-lt päevalt 60-le. Toome lugejani Rahandusministeeriumi põhjendused ja EML kommentaarid. 1. novembrist hakkab kehtima kohustus esitada käibedeklaratsiooni lisa üle 1000 euro suuruste tehingute kohta. Kuna president kuulutas seaduse teisel katsel välja, pöördusid ettevõtlusorganisatsioonid (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Teenusmajanduse Koda) järgmiseks õiguskantsleri poole, kes aga teatas oma vastuses, et tema ei usu, et käibemaksuseaduse muudatus võiks olla vastuolus põhiseadusega.EML juhatuse liige Martin Huberg annab ülevaate, kuidas kulgeb 1. juulist kohustuslikuks saanud töötajate registri toimimine ning jahutab optimismi registri kiire kasvamise põhjuste üle.EML juhatuse liige Lasse Lehis aga tutvustab kuulsa „automaksu“ eelnõu lõppfaasi. Pärast seda, kui EML ja „sõbrad“ pommitasid eelnõu koostajaid rohkete sisuliste küsimustega, tehti eelnõus enne lõplikku heakskiitmist mõned parandused, mille tulemusena seadus muutus küll veidi normaalsemaks, kuid põhiolemuselt jäi see siiski samaks (st ettevõtlusorganisatsioonidele vastuvõetamatuks).Advokaadibüroo Lentsius & CASUS advokaat Andi Tubin käsitleb juriidilise isiku ja tema õigusjärglase karistusõigusliku vastutuse problemaatikat. Hiljutisest Riigikohtu otsusest selgus, et jagunemise tulemusena võib juriidiline isik kriminaalvastutusest vabaneda.Advokaadibüroo Lentsius & CASUS vandeadvokaat Anna Liiv tutvustab kohtulugu, mis puudutas müüja vastutust äriühingu enamusosaluse müügi korral. Vaidlus taandus küsimusele, kas müügilepingus nimetamata äriühingu võlgnevuste ilmsikstulek on käsitletav osa müügilepingu rikkumisena. Autor annab ka soovitusi, mida praktikas selliste müükide puhul silmas pidada.