Järgmine koolitus: 11.10.2022 - Tallinn - Sügiskonverents 2022 Registreeri / loe lähemalt

Aruandluse esitamine muutub ettevõtjatele lihtsamaks

Aruandluse esitamine muutub ettevõtjatele lihtsamaks

Rubriik: Muud

Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, mille kohaselt saavad ettevõtjad tulevikus esitada oma majandusaasta aruanded äriregistri ettevõtjaportaali kaudu nii, et samu andmeid ei ole enam vaja teistele asutustele edastada.

Justiitsministeeriumi asekantsleri Marko Aaviku sõnul esitatakse täna mitmeid andmeid riigile dubleerivalt. „Praegu küsivad paljud asutused ettevõtjalt täpselt sama infot – identseid andmeid võib leida nii maksudeklaratsioonis, riiklikes statistikaaruannetes, majandusaasta aruandes kui ka teistele riiklikele institutsioonidele esitatavates aruannetes.“ Tulevikus on ettevõtjaportaali võimalik sisestada majandusaasta aruanded elektroonilisel kujul, XBRL formaadis. See tähendab, et arvutiprogramm saab edastatud informatsiooni koheselt töödelda ja kontrollida. Nii muutub esitatud teave automaatselt kättesaadavaks ka kõikidele huvitatud osapooltele. „Ka täna saab ettevõtjaportaali majandusaasta aruandeid esitada, kuid seda vaid PDF või RTF formaadis,“ ütles Aavik. „Probleem on aga selles, et neid faile saab kontrollida vaid mehhaaniliselt, mistõttu võtab majandusaasta aruannete läbitöötamine aega umbes pool aastat.“ Asekantsleri sõnul kaob tulevikus täielikult ettevõtjate kohustus esitada mitmeid kordi neid andmeid, mis sisalduvad seaduse kohaselt majandusaasta aruandes. „Seega kui ettevõtja on kord majandusaasta aruandes sisalduvad andmed elektronooniliselt (XBRL-ga) riigile esitanud, ei või riik samu andmeid ettevõtjalt enam küsida.“ Seadusemuudatus ei tähenda siiski seda, et ettevõtjad pääseksid ainult majandusaasta aruande esitamisega. Teisele asutustele jääb alles õigus küsida ettevõtja käest neid andmeid, mida majandusaasta aruandes ei ole. Käesolev muudatus on üks osa ettevõtete aruandluse lihtsustamise kavast, mille väljatöötamisega tegeleb vastav valitsuse komisjon. Komisjoni kuuluvad rahandusministeeriumi, justiitsministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Panga, Maksu- ja Tolliameti, Statistikaameti, Registrite ja Infosüsteemide Keskuse, Audiitorkogu ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindajad. Komisjoni esimees on justiitsministeeriumi asekantsler Marko Aavik, üldprojektijuht Registrite ja Infosüsteemide Keskuse asedirektor Piret Meelind. Komisjoni töö eest vastutab justiitsminister Rein Lang. Loe Justiitsministeeriumi pressiteadet: http://www.just.ee/41087 Tutvu seaduseelnõu ja seletuskirjaga siit.