Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Aprillist rakendub ELi sisene aktsiisikaupade elektrooniline saateleht

Aprillist rakendub ELi sisene aktsiisikaupade elektrooniline saateleht

Rubriik: MTA

Selleks, et ajutises aktsiisivabastuses olevate aktsiisikaupade liikumine Euroopa Liidu sees oleks paremini jälgitav, rakendub alates 1. aprillist aktsiisikaupade liikumise ja kontrollisüsteem EMCS. Tänase seisuga on Eestis ligi 100 ettevõtet, kes uut süsteemi kasutama hakkavad.

Seega peab alates homsest ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba veol teise liikmesriiki või läbi teise liikmesriigi kaasas olema elektrooniline saateleht. Erandina kehtib Poolasse, Taani, Kreekasse ja Itaaliasse lähetamisel jätkuvalt seni eksisteerinud kord ning AAD saateleht.Aktsiisikaupade liikumise ja kontrollisüsteem EMCS (Excise Movement and Control System) muudab teisest liikmesriigist lähetatud kauba saatelehe AAD (Accompanying Administrative Document´i) elektrooniliseks. Samuti vahetatakse selle kaudu informatsiooni aktsiisivabastuses olevate kaupade liikumise kohta liikmesriikide vahel.Süsteemi rakendamine vähendab valeandmete esitamise ning maksupettuste riski ja parandab ülevaadet ajutises aktsiisivabastuses liikuvatest kaupadest.Elektroonilise saatelehe võib asendada pabersaatelehe asendustoimingu dokumendiga vaid juhul, kui saatelehe elektroonilist süsteemi ei ole võimalik kasutada. Elektroonilise saatelehega tehtavad toimingud hakkavad toimuma läbi e-maksuameti/e-tolli.Infosüsteemi pilootprojektis osales 23 ettevõtjat, piloodi käigus said kliendid teadmisi uue süsteemi kasutamisest ja samas toimus selle süsteemi testimine. Samuti on koolituse läbinud üle 60 kliendi.MTA pressiteade: http://www.emta.ee/index.php?id=27490&tpl=1026