Antti Moppel: rekordilist majanduskasvu vedas diislikütuse aktsiisilangetus