Ansip: maksuhalduri eesmärgiks ei ole ettevõtluse seiskamine

Ansip: maksuhalduri eesmärgiks ei ole ettevõtluse seiskamine

Rubriik: Postimees

Sirje Niitra kirjutab Postimehes, et peaminister Andrus Ansip ütles riigikogu liikmete Postimehe artiklist ajendatud küsimustele maksuvõla kohta vastates, et maksuhalduri eesmärgiks ei ole ettevõtluse suretamine, mistõttu enamikul juhtudel pakutakse võla ajatamist.

Möödunud aasta augustist saavad füüsilisest isikust ettevõtjad ajatada oma maksuvõlga koguni lihtsustatud korras. Nende maksuvõlg on viimasel ajal ka vähenenud. «Siiski ei tasu kinnisvarafirmadel ja ehitajail loota, et nad oma võlgade tasumisest pääsevad, kõigil ettevõtjail ei saa selles sektoris enam tulevikku olla,» hoiatas peaminister. Maksuhaldur peab seaduses tulenevalt looma kõigile võrdsed võimalused ja kui maksuvõla ajatamine on mõistlik, siis seda ka tehakse. Loodud on elektroonne võlahalduse süsteem ja maksuhaldur tegeleb aktiivselt riskide hindamisega.Loe täpsemalt: http://www.postimees.ee/?id=74181Loe ka eilset Riigikogu stenogrammi, p 7: Maksuameti tegevusest.Vt stenogrammis viidatud Postimehe 15.12.2008 artiklit: Maksuamet esitab teadlikult alusetiud nõudeid.Maksu- ja Tolliamet lükkab ümber Postimehe väited.