Ametiühingud ähvardavad valitsust suure streigiga

Ametiühingud ähvardavad valitsust suure streigiga

Rubriik: Postimees

Sirje Niitra kirjutab Postimehes, et olukorras, kus töölepinguseadus tahetakse jõustada «töötajaist teerulliga üle sõites», on Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) juhatus juba kasutanud sõna «streik», täpsemates meetmetes oma õiguste kaitsel lepitakse aga kokku homme.

«Kui töölepinguseadus tahetakse jõustada töötajaist teerulliga üle sõites, on tegu pahauskse käitumisega ja taganemisega turvalisest paindlikkusest, millega uut seadust algul põhjendati,» ütles EAKLi esimees Harri Taliga.Ta süüdistab valitsust sõnamurdlikkuses ja reetlikkuses. Nimelt soovib valitsus jõustada töölepinguseaduse 1. juulist muus osas täielikult, jättes ära vaid lubatud töötuskindlustushüvitiste tõusu.Ametiühing on olnud valmis jätma hüvitise samaks, aga ainult tingimusel, et ei lihtsustataks ka senist koondamise korda. «Ei saa ju teha nii, et töötajad ei saa midagi, aga tööandjad saavad kõik,» lausus Taliga.Loe täpsemalt: http://www.e24.ee/?id=120851 Loe samal teemal veel tänasest Päevalehest. Janno Järve. Suur tüli tööseaduse ümber.