Järgmine koolitus: 11.10.2022 - Tallinn - Sügiskonverents 2022 Registreeri / loe lähemalt

Alates 1. juulist on ettevõtjatel tollivormistuseks Euroopa Liidus nõutav EORI number

Alates 1. juulist on ettevõtjatel tollivormistuseks Euroopa Liidus nõutav EORI number

Rubriik: MTA

Alates 1. juulist 2009 rakendub ettevõtjate tollitoimingutes identifitseerimiseks kõigis Euroopa Liidu riikides toimiv ettevõtjate registreerimise andmebaas EORI (Economic Operators Registration and Identificaion System). Väliskaubandusega tegelevale ettevõtjale omistatakse registreerimisel selles andmebaasis unikaalne identifitseerimisnumber (edaspidi EORI number), mis edastatakse EORI keskandmebaasi.

EORI number on kohustuslik väliskaubandusega tegelevatele ettevõtjatele kaupade importimisel, transiitvedudel, eksportimisel või muudel tollitoimingutel ettevõtja tuvastamiseks kogu EL tolliterritooriumil. Alates 1. juulist ilma EORI numbrita vajalikke tollivormistusi teha ei saa. EORI number tuleb tollidokumentides märkida äriregistri numbri, isikukoodi või mitteresidentide numbri asemel.Kolmandate riikide ettevõtjad, kes teostavad tollitoiminguid Euroopa Liidus peavad samuti taotlema EORI numbri. Füüsilistel isikutel tollitoimingute teostamiseks EORI numbrit olema ei pea.EORI numbrit saab taotleda juriidilise isiku seaduslik esindaja esitades e-maksuametis/e-tollis elektroonse taotluse. Taotluse vorm asub rubriigis e-tolliteenused > EORI registreerimine. Taotlusel tuleb kindlasti määrata, kas nõustutakse oma EORI numbri, nime ja aadressi avaldamisega Euroopa Komisjoni kodulehel.Avalikustatud EORI numbrit, isiku nime ja juriidilist aadressi on võimalik kontrollida Internetis andmete levitamise süsteemi DDS kaudu. Kui isik ei ole andnud nõusolekut oma andmete avalikustamiseks, siis on võimalik DDS-i kaudu kontrollida ainult EORI numbri kehtivust/mittekehtivust.Taotlusi EORI numbri saamiseks saab juba esitada, kuid keskregistri vastus võib enne 1. juulit võtta aega rohkem kui 24 tundi. Euroopa Liidu keskandmebaasi EORI number ilmub taotluse vormile.Täiendavat teavet saab MTA kodulehe EORI rubriigist http://www.emta.ee/eori või e-kirja teel aadressilt eori-info@emta.ee.Venekeelsena leiab info aadressilt http://www.emta.ee/eori-economic-operators-registration-and-identification-system-2&tpl=1026.