Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Alates 1. augustist muutuvad töötuskindlustusmakse määrad

Alates 1. augustist muutuvad töötuskindlustusmakse määrad

Rubriik: MTA

Alates 1. augustist 2009 muutuvad töötuskindlustusmakse määrad, seoses sellega juhib maksuhaldur tähelepanu muudatustele maksudeklaratsiooni TSD täitmisel.

Vastavalt valitsuse määrusele on alates 1. augustist töötajale tehtud väljamaksetelt kinnipeetava töötuskindlustusmakse määr 2,8% ning tööandja makse määr 1,4% maksustatavatelt summadelt. (1. juunist kuni 31. juulini on töötaja maksemäär 2% ja tööandja maksemäär 1%)Nimetatud muudatused makse arvestamisel ja deklareerimisel hakkavad kehtima 2009. aasta 1. augustist tehtud väljamaksetele, olenemata sellest, millise perioodi eest väljamakse tehakse. Seega juulikuu maksudeklaratsioonil TSD, mille esitamise tähtaeg on 10. augustil, deklareeritakse maksed senise korra järgi (2% + 1%) ning augustikuu vormil TSD, mille esitamise tähtaeg on 10. septembril, uue korra järgi (2,8% + 1,4%).Uudis maksuhalduri kodulehel: http://www.emta.ee/alates-1-augustist-muutuvad-tootuskindlustusmakse-maarad&tpl=1026Viidatud määrus on avaldatud Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13200868