Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Aktsiisikaupade ümarlaua kokkuvõte – lisatud ettekannete slaidid

Aktsiisikaupade ümarlaua kokkuvõte – lisatud ettekannete slaidid

Rubriik: EML

5. juunil toimus Riigikogu rahanduskomisjoni avatud istungi raames Eesti Maksumaksjate Liidu korraldatud ümarlaud „Aktsiisikaubad ja salaturg“. Kolmandat korda toimunud ümarlaual arutleti, kuidas planeeritavate alkoholi ja tubaka aktsiisitõusude foonil takistada salakaubanduse vohamist.

Turu-uuringute ASi uuringujuht Iivi Riivits-Arkonsuo esitles 2014. aasta küsitluse tulemusi elanikkonna hoiakutest salaalkoholi, -tubaka ja -kütuse suhtes ning analüüsis viimase kolme aasta jooksul toimunud suhtumise muutusi. Esitlust vt siit Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing rääkis 2013. a uuringutele tuginedes varimajanduse levikust Eestis ja seeläbi riigile laekumata jäävast maksutulust. Lisaks tõi Konjunktuuriinstituut välja varimajanduse osakaalu muutusi viimase 15 aasta jooksul. Maksu- ja Tolliameti tollikorralduse osakonna juhataja Urmas Koidu andis ülevaate MTA tegevusest ja uutest meetmetest salasigarettide leviku tõkestamisel. Lisaks demonstreeris MTA erinevaid vahendeid, millega on püütud salakaupa üle piiri tuua. Esitlust vt siit Ümarlaua pressikajastust vt siit Ümarlaua salvestust vt siit.