Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

2012. aastal tööandja sotsiaalmaksu minimaalne kohustus ei muutu

2012. aastal tööandja sotsiaalmaksu minimaalne kohustus ei muutu

Rubriik: MTA

2012. aasta riigieelarve seaduse (RT I, 23.12.2011, 1) § 2 lõike 10 kohaselt on sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär 278,02 eurot (sotsiaalmaksuseaduse § 21) ehk sama nagu 2011. aastal.

Vastavalt sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõikele 2 peab tööandja igakuiselt maksma sotsiaalmaksu töötajale/teenistujale makstud palgalt, kuid mitte vähem kui sotsiaalmaksu kuumääralt ehk 278,02 eurolt, seega on tööandja sotsiaalmaksu minimaalseks kohustuseks 91,75 eurot kuus (v.a seaduses sätestatud erandid).MTA pressiteade: http://www.emta.ee/index.php?id=31569&tpl=1026