2011. aasta eest esitati 16 miljonitulu deklaratsiooni

2011. aasta eest esitati 16 miljonitulu deklaratsiooni

Rubriik: MTA

Möödunud aasta kohta esitati Maksu- ja Tolliametile 558 216 füüsilise isiku tuludeklaratsiooni, mis on 2010. aastaga võrreldes 2,5% rohkem. Kokku deklareeriti 2011. aasta eest tulu 8,3% rohkem ehk 5,2 miljardit eurot. Ühe inimese kohta teeb see keskmiselt ligi 9 400 eurot. Tulumaksu tagastati 99,9 miljonit eurot, mis on eelmise aastaga võrreldes 1,8 miljonit eurot enam.

Elektrooniliselt täitis deklaratsiooni 94% esitajatest. Kõige aktiivsem oli e-deklaratsioonide täitmisel Lääne maakond (96,5%), kõige madalam e-protsent oli Põlva maakonnas (89,8%).Kõige enam deklareeriti Eestis saadud palgatulu 5 miljardit eurot. Keskmiselt deklareeriti palgatulu 787 eurot kuu kohta, eelmisel aastal oli keskmine palgatulu 750 eurot kuus.Oluliselt kasvas juurde määratud tulumaksu summa, seda eelmise aasta 19,4 miljonilt eurolt 25,2 miljoni eurole, samas vähenes juurde maksjate hulk 226 inimese võrra.”Eelmisel aastal kasvas oluliselt tulu, mida saadi ettevõtlusest, teeniti välismaalt ja tulus oli aasta nendele, kes müüsid väärtpabereid, ” ütles Maksu- ja Tolliameti teeninduskorralduse osakonna juhtivspetsialist Hannes Udde. ” Heameelt teeb inimeste teadlikkuse kasv, et kogu teenitud tulu tuleb deklareerida. Nii kasvas just välismaal saadud tulu võrreldes eelmise aastaga üle 23 miljoni euro. Loodetavasti jääb neid maksumaksjaid üha vähemaks, kes püüavad oma välismaa tulusid mitte deklareerida”, lausus Udde.Mahaarvamisi esitati deklaratsioonide lõikes kõige enam maksumaksja maksuvaba tulu pealt (53,9%), pensionidelt (19,7%) ja eluasemelaenu intressidelt (6,9 %). 24 210 (4,3%) deklaratsioonis ei saanud kasutada ühtegi maksusoodustust, sh maksuvaba miinimumi 1728 eurot aastas. Maksusoodustustest vähenesid ainsana tasutud sissemaksed III pensionisambasse, seda üle 1 miljoni euro.Vähemalt miljon eurot tulu deklareeriti 16 deklaratsioonis, mis on 7 deklaratsiooni võrra enam kui aasta tagasi.Kontrolli tulemusena on jäetud tagastamata tulumaksu 1576 deklaratsiooni alusel kokku 64 683 eurot. Tagastatud on tulumaks tänaseks 375 773 deklaratsiooni alusel kogusummas 93,3 miljonit eurot.Tulumaksu juurde maksmise ja tagastamise tähtaeg on tänavu 2. juuli ning füüsilisest isikust ettevõtjatele ja nendele, kes said kasu vara võõrandamisest on tähtajaks 1.oktoober. Maksuteated 1. juuli tähtajaga on tehtud kõigile kättesaadavaks e-maksuametis/e-tollis, soovijatele on saadetud paberkandjal maksuteated.MTA pressiteade: http://www.emta.ee/index.php?id=32267&tpl=1026