Järgmine koolitus: 11.10.2022 - Tallinn - Sügiskonverents 2022 Registreeri / loe lähemalt

2009. aasta I kvartali keskmine väljamakse oli 11 186 krooni kuus

2009. aasta I kvartali keskmine väljamakse oli 11 186 krooni kuus

Rubriik: MTA

Käesoleva aasta esimese kolme kuu jooksul töötajatele tehtud väljamaksete summa oli kokku ligi 19 miljardit (18 944 833 181) krooni ja seda maksti 564 542 isikule. Keskmine brutoväljamakse kuus töötaja kohta oli seega 11 186 krooni.

2008. aasta esimese kolme kuu keskmine väljamakse töötaja kohta oli 11 150 krooni kuus. Mullu tehti jaanuaris, veebruaris ja märtsis väljamakseid kokku 610 011 isikule ning väljamaksete summa oli kokku ligi 20, 404 miljardit krooni. 2009. aasta I kvartali mediaanväljamakse oli 8790 krooni kuus, see tähistab summat, millest suuremaid ning madalamaid väljamakseid oli võrdselt. Eelmise aasta esimeses kvartalis oli mediaanväljamakse suuruseks 8776 krooni kuus. 2008. aasta IV kvartali keskmine kuuväljamakse oli 12 168 krooni ning mediaanväljamakse 9830 krooni kuus. On tavapärane, et aasta viimases kvartalis on töötajaile tehtud väljamaksed lisatasude tõttu veidi kõrgemad. Maksu- ja Tolliameti (MTA) kvartaalsete väljamaksete statistikas sisalduvad palk ja muud tulumaksuga maksustatavad tulud, mida tööandjad deklareerivad tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni lisas 1 koodiga 01, mille hulka ei kuulu koondamishüvitised. Oluline on tähele panna, et Statistikaameti (SA) ja MTA andmed ei ole võrreldavad, kolm peamist erinevust metoodikate vahel on järgmised. 1. Tasuliigid – SA avaldab keskmist palka, mis sisaldab järgmisi tasuliike: aja- ja tükitöö tasu, puhkusetasu, mitterahaline ehk loonustasu, ebaregulaarsed preemiad ja lisatasud. MTA ei avalda keskmist palka, vaid isiku kohta tehtud erinevaid väljamakseid, mis on seotud töösuhtega. 2. Ajaline nihe – SA andmed on tekkepõhised, MTA andmed kassapõhised. Näiteks augustis teenitud palk läheb SA arvestuse kohaselt augusti arvestusse, ent MTA arvestuses septembrisse, mil see välja makstakse. Samuti juhul, kui töötajale makstakse välja korraga kahe kuu palk (või palk ja puhkuseraha), kajastub see SA palgastatistikas tekkepõhisuse tõttu õigesti, kuid MTA andmete järgi sai töötaja kätte tavapärasest 2 korda suurema väljamakse. 3. Töötajate arv – osalise ja täistööajaga töötajate palga võrdlemiseks taandab SA töötajate arvu täistööajale. Täistööajale taandatud töötajate keskmine arv arvutatakse: täistööajaga töötajate arv + osalise tööajaga töötajate arv, arvestatud proportsionaalselt töötatud ajaga (nt kaks poole koormusega töötajat arvestatakse ühena). Brutokuupalkade kogusumma jagatakse täistööajale taandatud töötajate keskmise arvuga. MTA võtab arvesse kõik isikud, kellele on tehtud väljamaksed, sõltumata kas väljamakse on isikule tehtud täistööaja või osalise tööaja eest. MTA andmetes on töötajate arv kasvav, st iga tööturul käinud isik on arvel, sõltumata tööturul veedetud ajast (nt kas 1 kuud või 12 kuud). Andmete aluseks on maksudeklaratsiooni TSD lisa 1 (väljamaksed koodiga 01), deklareeritud väljamaksete kogusumma jagab MTA isikute arvuga, kellele väljamakseid on tehtud. Loe MTA pressiteadet siit.