Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

2009. aasta eest esitati 1659 miljonitulu deklaratsiooni

2009. aasta eest esitati 1659 miljonitulu deklaratsiooni

Rubriik: MTA

Möödunud aasta kohta esitati Maksu- ja Tolliametile 560 374 füüsilise isiku tuludeklaratsiooni, mis 2008. aastaga võrreldes on 3,6% vähem. Kokku deklareeriti 2009. aasta eest tulu 11% vähem ehk ligi 80,9 miljardit krooni. Ühe isiku kohta teeb see keskmiselt 139 200 krooni, mis võrreldes mullusega tähendab langust 11%. Tulumaksu tagastati ligi 1,8 miljardit krooni, mis on eelmisest aastast 35,8% vähem.

Elektroonilist deklaratsioonide täitmise võimalust kasutas 92% esitajatest ehk 514 427 isikut. “Oleme suurt rõhku pannud oma e-teenuste arendamisele ja e-deklaratsioonide esitamise jätkuv kasv teeb meile suurt heameelt,” ütles MTA peadirektor Enriko Aav. “Tänavu tegime tulude deklareerimise mugavamaks muutmisel koostööd ka tuntud IT-asjatundjatega, kelle ettepanekul lisati näiteks kiirtee deklaratsiooni kinnitamiseks ning deklaratsiooni inglise keelne versioon,” lisas Aav.Kõige aktiivsem oli e-deklaratsioonide täitmisel Lääne maakond (95,9%), kõige madalam e-protsent oli Võru maakonnas (85,9%). E-maksuameti/e-tolli kaudu deklaratsiooni esitanutest sai 96% oma enammakstud tulumaksu tagasi viie tööpäeva jooksul.Kõige enam deklareeriti Eestis saadud palgatulu, mida tegi 606 381 isikut kokku 78,7 miljardi krooni väärtuses. See teeb keskmiseks palgatuluks deklareerija kohta ca 10 800 krooni kuus (eelmisel aastal vastavalt 12 850 krooni kuus). Väärtpaberite võõrandamisest saadavat kasu deklareeris 3894 isikut kogusummas 258 miljonit, s.o keskmiselt 66 250 krooni isiku kohta.Füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE-d) esitasid 48 067 vormi E, kohustus deklaratsiooni täita oli 54 102 isikul. 2009. aasta maksustatavat tulu deklareeriti 19 833 juhul kogusummas 629,8 miljonit krooni, s.o 31 750 krooni FIE kohta.Mahaarvamisi rakendati deklaratsioonide lõikes kõige enam maksumaksja maksuvaba tulu pealt (55,4%), pensionidelt (18,5%) ning eluasemelaenu intressidelt (7,6 %). 23 369 (4,2%) deklaratsioonis ei saanud kasutada ühtegi maksusoodustust, sh maksuvaba miinimumi 27 000 krooni aastas.Miljonitulu deklaratsioone esitati kokku 1659. Vähemalt üks miljon krooni tulu andis tulemuseks 1336 deklaratsiooni, üle 10 miljoni 11 deklaratsiooni, üle 20 miljoni viis deklaratsiooni.Kontrolli tulemusena on jäetud tagastamata tulumaksu 3535 deklaratsiooni alusel kokku 6,8 miljonit krooni. Tagastatud on tulumaks tänaseks 411 425 deklaratsiooni alusel kogusummas 1,6 miljardit krooni.Lähiajal lähevad välja maksuteated isikutele, kellel on tasumise tähtaeg 1. juulil, mil 9733 isikul tuleb tulumaksu juurde maksta kokku 100,2 miljonit krooni. 1. oktoobril tuleb 7463 isikul juurde maksta 144,8 miljonit krooni.MTA pressiteade: http://www.emta.ee/index.php?id=27868&tpl=1026Vt pressimaterjalidest täpsemalt: http://www.emta.ee/index.php?id=4006