Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

2008. aastal maksis töötukassa 2,6 korda rohkem hüvitisi kui aasta eest

2008. aastal maksis töötukassa 2,6 korda rohkem hüvitisi kui aasta eest

Rubriik: Postimees

Postimees Online kirjutab, et 2008. aastal maksis Eesti Töötukassa hüvitisi välja kokku 371,5 miljonit krooni, mis on 2,6 korda rohkem kui 2007. aastal.

Suurima osa väljamakstud hüvitistest moodustas töötuskindlustushüvitis (228,4 miljonit krooni), mida makstakse töötutele tööotsingute ajal eesmärgiga nende kaotatud sissetulekut osaliselt kompenseerida. Sellele järgnes kollektiivse koondamise hüvitis (75,4 miljonit krooni), mida makstakse töölepingute ja teenistussuhete kollektiivse ülesütlemise korral ning tööandja maksejõuetuse hüvitis (67,7 miljonit), mille puhul hüvitatakse töötajate saamata jäänud tasusid tööandja maksejõuetuks osutumise korral. 2008. aastal määras töötukassa hüvitisi kokku 23 576 inimesele, mis on 2,3 korda rohkem kui 2007. aastal. Suurima osa neist moodustasid töötuskindlustushüvitise taotlused: 2008. aastal esitatud töötuskindlustushüvitise taotlustest rahuldas töötukassa 15 476, neist detsembris 2 603. Eelmisel aastal hakkas töötuskindlustushüvitist saama 33 protsenti uutest registreeritud töötutest, mis on oluliselt kõrgem 2007. aasta näitajast, kui see osakaal oli 23 protsenti. Kuus maksti töötuskindlustushüvitist välja keskmiselt 5 282 töötule ning keskmine kogu kuu eest makstud hüvitis oli 3 614 krooni. Loe täpsemalt: http://www.postimees.ee/?id=69039