Järgmine koolitus: 11.10.2022 - Tallinn - Sügiskonverents 2022 Registreeri / loe lähemalt

2008. aasta eest esitati 2570 miljonitulu deklaratsiooni

2008. aasta eest esitati 2570 miljonitulu deklaratsiooni

Rubriik: MTA

Möödunud aasta kohta esitati Maksu- ja Tolliametile 581 104 füüsilise isiku tuludeklaratsiooni, mis 2007. aastaga võrreldes on 4,6% enam. Kokku deklareeriti 2008. aasta eest tulu 18% enam ehk ligi 90,9 miljardit krooni. Ühe deklaratsiooni kohta teeb see keskmiselt 156 400 krooni, mis võrreldes mullusega tähendab kasvu 10,8%. Tulumaksu tagastati 2,65 miljardit krooni, mis on eelmisest aastast 50% rohkem.

Elektroonilist deklaratsioonide täitmise võimalust kasutas 90,6% esitajatest ehk 526 004 isikut. Kõige aktiivsem oli e-deklaratsioonide täitmisel Järva maakond (96,4%), kõige madalam e-protsent oli Võru maakonnas (84,3%). E-maksuameti kaudu deklaratsiooni esitanutest sai 96% oma enammakstud tulumaksu tagasi viie tööpäeva jooksul. Maksu- ja Tolliameti peadirektori Enriko Aava sõnul on elektroonilisel tulude deklareerimisel jõutud optimaalse tasemeni ja kasv siin tõenäoliselt peatub. “Edasi tuleb mõelda e-teenuste kvaliteedi tõstmisele ja integreerimisele nii ametisiseselt kui laiemalt: e-deklareerimine on hea praktika, mida võiks laiendada teistelegi e-riigi poolt pakutavatele teenustele,” lisas Aav. Kõige enam deklareeriti Eestis saadud palgatulu, mida tegi 562 308 isikut kokku 86,76 miljardi krooni väärtuses. See teeb keskmiseks palgatuluks deklareerija kohta ca 12 850 krooni kuus (eelmisel aastal vastavalt 11 200.-). Väärtpaberite võõrandamisest saadavat kasu deklareeris 5932 isikut kogusummas 1,39 miljardit, s.o keskmiselt 233 900 krooni isiku kohta. Füüsilisest isikust ettevõtjad esitasid 55 823 E-vormi, kohustus deklaratsiooni täita oli 63 649 isikul. 2008. a. maksustatavat tulu deklareeriti 25 511 juhul kogusummas 893,5 miljonit krooni, s.o 35 000 krooni FIE kohta. Mahaarvamisi rakendati deklaratsioonide lõikes kõige enam maksumaksja maksuvabalt tulu pealt (51,5%), täiendava maksuvaba tulu ülalpeetavate laste pealt (16,9%) ning pensionidelt (11,8%). 13 392 (2,3%) deklaratsioonis ei saanud kasutada ühtegi maksusoodustust, s.h maksuvaba miinimumi 27 000 krooni aastas. Miljonitulu deklaratsioone esitati kokku 2570. 113 deklaratsiooni andis tulemuseks vähemalt ühe miljoni krooni tulumaksu, neli deklaratsiooni üle 10 miljoni ja 75 alusel tuleb tasuda veel miljon krooni tulumaksu. Kontrolli tulemusena on jäetud tagastamata tulumaksu 5197 deklaratsiooni alusel kokku 12 miljonit krooni. Tagastatud on tulumaks tänaseks 448 681 deklaratsiooni alusel kogusummas 2,45 miljardit krooni. Koheselt lähevad välja maksuteated isikutele, kellel on tasumise tähtaeg 1. juulil, mil 8246 isikul tuleb juurde maksta 82,7 miljonit krooni. 1. oktoobril tuleb 9918 isikul juurde maksta 505,3 miljonit krooni. Täiendavat informatsiooni leiab MTA kodulehelt pressimaterjalide rubriigist: http://www.emta.ee/index.php?id=4006. Loe MTA pressiteadet: http://www.emta.ee/index.php?id=25782&tpl=1026