Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

17 töötajale kasulikku nippi uuest töölepinguseadusest

17 töötajale kasulikku nippi uuest töölepinguseadusest

Rubriik: Eesti Ekspress

Eesti Ekspressis jagab uue töölepinguseadusest tulenevaid nõuandeid Heli Raidve. Uue seaduse järgi peab tööandja töölepingu erakorralise ülesütlemise korral andma töötajale etteteatamise tähtaja jooksul mõistlikus ulatuses vaba aega uue töö otsimiseks. Mõistlik oleks tööandjaga selgelt kokku leppida, kui palju aega töötajal selleks kulub.

Uue seaduse kohaselt peab tööandja maksma töötajale konkurentsipiirangu kokkuleppest kinnipidamise eest igakuist mõistlikku hüvitust. Vana seaduse järgi pidi tööandja maksma peale töölepingu lõpetamist konkurentsikeeldu järgivale töötajale eritasu või andma muud hüvitust. Praktikas tähendas see, et tööandja maksis töötajale igakuiselt lisatasu. Töölt ära tulles oli töötaja plindris: lisatasu oli ära kulutatud, kuid konkurentsikeelu tõttu tuli erialastest pakkumistest keelduda. Edaspidi saab töötaja endiselt tööandjalt igakuist hüvitust nõuda just sel ajal, kui ta konkurentsikeelu tõttu kõiki tööpakkumisi vastu võtta ei saa. Konkurentsipiirang peab olema ruumiliselt, ajaliselt ja esemeliselt mõistlikult ja töötajale äratuntavalt piiritletud. Uus seadus lubab konkurentsipiirangus kokku leppida vaid kuni üheks aastaks arvates töölepingu lõppemisest. Vana seadus ajalist ülempiiri ei kehtestanud ja mõnikord oli see mitmeaastaseks keeluks vormistatud. Töötaja ei saanud konkurentsipiirangut ennetähtaegselt lõpetada. Uue seaduse kohaselt saab töötaja konkurentsipiirangu üles öelda, kui tööandjal ei saa konkurentsipiirangu järgimise vastu enam mõistlikku huvi olla või kui töötaja oli sunnitud lõpetama töölepingu selle pärast, et tööandja töölepingut rikkus. Pikemalt loe: http://www.ekspress.ee/2009/07/02/eesti-uudised/43493-17-tootajale-kasulikku-nippi-uuest-toolepinguseadusest