iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Tööandja minimaalsest sotsiaalmaksukohustusest ajutise vabastuse aeg saab juunis läbi

MaksuMaksja: 2020 – mai (nr 5)

Tööandja minimaalsest sotsiaalmaksukohustusest ajutise vabastuse aeg saab juunis läbi

Lehekülg: 27
MTA juhend
22.05.2020
Veebiväljaandes avaldatud artikkel võib erineda paberväljaande omast (nt viidete ja lisade osas).

Sotsiaalmaksuseaduse (SMS) § 13 lg 17 kohaselt Käesoleva seaduse § 2 lõikes 2 ja § 61 lõikes 2 sätestatud kohustust tasuda sotsiaalmaksu kuumääralt ei kohaldata 2020. aasta märtsis, aprillis ja mais. [RT I, 21.04.2020, 1 – jõust. 01.05.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt 2020. aasta 1. märtsist].

See tähendab, et tööandjad ei pea deklareerima sotsiaalmaksu miinimumkohustust maksudeklaratsioonil TSD märtsi-, aprilli- ja maikuu kohta, olenemata sellest, kas töötasu maksti töötajatele välja palga teenimise kuul või järgmisel kuul.

Kui töötasu maikuu eest makstakse välja juunis ja see on sotsiaalmaksu kuumäärast väiksem, siis võib tööandjal tekkida kohustus deklareerida sotsiaalmaksu kuumääralt maksudeklaratsioonil TSD juuni kohta (tähtaeg 10.07.2020), kuna maksuvabastus enam ei kehti. Sotsiaalmaksu kuumäär on 540 eurot.

Töötukassa sotsiaalmaksu arvesse võtmine sotsiaalmaksu miinimumkohustuse arvestamisel ja deklareerimisel

Vabariigi Valitsuse määrusega „Tööhõiveprogramm 2017–2020“ (edaspidi THP) on kehtestatud uue tööturuteenusena töötasu hüvitis. Töötasu hüvitist saab tööandja taotleda Töötukassalt kolme kuu eest perioodil märts–juuni 2020. THP § 191 lõike 5 kohaselt käsitletakse hüvitist tööandja makstud töötasuna, mille töötukassa maksab töötajale tööandja nimel ja töötukassa arvel.

Töötukassa hüvitis koosneb brutotöötasust ja töötukassa makstavatest tööandja maksudest (sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmakse).

Kui tööandja taotluse alusel maksab töötukassa juunis töötajatele ka maikuu eest töötasu hüvitist, siis on tööandjal õigus võtta töötukassa poolt töötasu hüvitiselt arvestatud sotsiaalmaksu arvesse tööandja minimaalse sotsiaalmaksukohustuse arvutamisel.

Näited

 1. Tööandja maksab töötajale töötasu 150 eurot, töötukassa maksab töötasu hüvitist 700 eurot (+ sotsiaalmaks 231 eurot). Kuna tööandja ja töötukassa väljamakse kogusumma 850 eurot on kuumäärast suurem, siis tööandja deklareerib TSD vormil juunikuu kohta sotsiaalmaksu tegelikult tasult.

  Tööandja TSD lisa 1 juunikuu kohta:

  • kood 1030 väljamakse summa 150 eurot,
  • kood 1060 sotsiaalmaksuga maksustatav väljamakse 150 eurot,
  • kood 1100 sotsiaalmaks 49,50 eurot (150 × 33%).
 1. Tööandja maksab osalise tööajaga töötavale töötajale töötasu 150 eurot, töötukassa maksab töötasu hüvitisena ülejäänud osa töötaja keskmisest töötasust näiteks 100 eurot (+ sotsiaalmaks 33 eurot). Kuna tööandja ja töötukassa väljamakse kogusumma 250 eurot on kuumäärast väiksem, siis tööandja deklareerib TSD vormil juunikuu kohta sotsiaalmaksu kuumääralt, mida on vähendatud töötukassa töötasu hüvitise võrra.

  Tööandja TSD lisa 1 juunikuu kohta:

  • kood 1030 väljamakse summa 150 eurot,
  • kood 1060 sotsiaalmaksuga maksustatav väljamakse 150 eurot,
  • kood 1090 sotsiaalmaksuga maksustatava väljamakse suurendus seoses sotsiaalmaksu miinimumkohustusega 290 eurot (540 – 100 – 150),
  • kood 1100 sotsiaalmaks 95,70 eurot (290 × 33%).
Märkused
 • Sotsiaalmaksu miinimumkohustus endiselt ei teki tööandjal SMS § 2 lõikes 4 sätestatud juhtudel või arvestatakse proportsionaalselt töötatud päevade arvuga SMS § 2 lõikes 3 sätestatud juhtudel.
 • Kui tööandja hiljem tagastab töötukassale töötasu hüvitise (THP § 191lg 9 sätestatud juhul), siis ta peab parandama TSD juunikuu kohta ning kajastama seal sotsiaalmaksu miinimumkohustuse täies ulatuses, arvestamata töötukassa juunis deklareeritud sotsiaalmaksu.