iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Uuring: Eesti tööstussektori maksukoormus on regiooni keskmiste seas

MaksuMaksja: 2020 – juuni/juuli (nr 6-7)

Uuring: Eesti tööstussektori maksukoormus on regiooni keskmiste seas

Lehekülg: 48
Rahandusministeeriumi pressiteade
23.07.2020
Veebiväljaandes avaldatud artikkel võib erineda paberväljaande omast (nt viidete ja lisade osas).

Tööstussektorit mõjutavate maksude ja tasude osas on Eesti ettevõtete konkurentsiolukord võrreldes naaberriikidega keskmine, selgus riigi tellitud ja Deloitte Advisory läbi viidud uuringust.

„Uuring kinnitab seda, mida olen palju rõhutanud. Eesti tööstusettevõtete tasutavate maksude tase võiks olla madalam ning seni maalitud pilt väga madalast kulude ja maksude tasemest ei vasta tõele. Peame jõuliselt tegutsema, et tõsta meie ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet. Mul on hea meel tõdeda, et oleme esimesed sammud juba astunud, kuid kindlasti plaanin ma juba sügisel valitsusele esitada uued ettepanekud,“ ütles rahandusminister Martin Helme.

Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada, kas ja milliste riiklikult kehtestatud maksude ja tasude puhul on Eesti tööstussektor halvemas konkurentsiolukorras võrreldes referentsriikidega, ning tuua välja poliitikasoovitused olukorra parandamiseks.

Referentsriikideks valiti Läti, Leedu, Poola, Soome, Rootsi ja Saksamaa. Maksude ja tasude osas võrreldi kütuse- ja gaasiaktsiise, elektriaktsiisi ja võrgutasusid ning taastuvenergiatasu, pakendiaktsiisi ja taaskasutusorganisatsioonide teenustasusid, jäätmete kõrvaldamise tasu, maavara kaevandamisõiguse tasu, vee erikasutusõiguse tasu, teekasutustasu ja raskeveokimaksu.

Selgus, et ehkki riikide maksusüsteemi konkurentsivõimet mõõtvates rahvusvahelistes edetabelites on Eesti väga kõrgetel kohtadel, ning seda eelkõige seetõttu, et võrreldakse otseseid makse ja maksude administreerimise lihtsust, siis kitsamalt tööstussektorit mõjutavate kaudsete maksude, nagu elektri- ja kütuseaktsiisid ning keskkonnatasud, võrdlemisel on Eesti konkurentsiolukord keskmine. Teatud sektorites, nagu mäetööstus ja ehitusmaterjalide tootmine, on kõrgete keskkonnatasude tõttu konkurentsiolukord madal.

Poliitikasoovitustena toodi analüüsis konkurentsiolukorra parandamiseks välja järgmised kaalumiskohad:
• elektrointensiivseks ettevõtjaks kvalifitseerumisnõuete langetamine, et elektriaktsiisi soodusmäär oleks kättesaadav rohkematele ettevõtjatele;
• taastuvenergiatasu diferentseerimine;
• maavara kaevandamisõiguse tasu ja vee erikasutusõiguse tasu määra alandamine.

Uuring valmis riigikantselei tellimusel Rahandusministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga koostöös ja selle koostas rahvusvaheline audiitor- ja maksunõustamisbüroo Deloitte Advisory AS.