iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Tänasest saavad ettevõtjad vaadata, millisena nad MTA jaoks paistavad

MaksuMaksja: 2020 – juuni/juuli (nr 6-7)

Tänasest saavad ettevõtjad vaadata, millisena nad MTA jaoks paistavad

Lehekülg: 15
MTA pressiteade
29.06.2020
Veebiväljaandes avaldatud artikkel võib erineda paberväljaande omast (nt viidete ja lisade osas).

Maksu- ja Tolliamet pakub 29. juunist ettevõtjatele maailmas ainulaadset e-teenust „Maksukäitumise hinnangud“, mis on ettevõttele abivahendiks oma maksuasjade korrashoidmisel.

Rakenduse kaudu näeb ettevõtja, millisena tema ettevõte MTA jaoks paistab ning kas MTA hinnangul on tema esitatud andmetes puudujääke. Teenuses antakse puuduste parandamiseks ka konkreetsed juhtnöörid.

Maksukäitumise hinnanguid näevad enda kohta äriühingud ja käibemaksukohusluslastest FIEd. Hinnangutele on ligipääs vaid ettevõtte seaduslikel esindajatel, kellel on soovi korral võimalus anda luba nende nägemiseks ka raamatupidajale.

Lisaks koondab teenus ühte keskkonda avalikud andmed, mille kogumiseks peab praegu tegema mitu päringut MTA infosüsteemidesse (näiteks aadress, tasutud riiklikud maksud, töötajate arv, võlad, erinevad load). Need andmed on nähtavad kõigile.

„Soov ja vajadus teenuse järele on tulnud ettevõtjatelt endilt,“ ütles MTA peadirektor Valdur Laid. „Nähes end MTA silmade läbi — kas maksukohustused on täidetud tähtaegselt ning kas esitatud andmetes esineb ebakõlasid — on võimalik vajakajäämised parandada. Nõnda saab ettevõtja ennetada maksukontrolli sattumist ja hoida kokku oma väärtuslikku aega. Ja samas tuleb arvestada, et kui hinnangute põhjal on pikalt olulisi puudusi, on oodata meie kontaktivõttu.“

Laidi sõnul on MTA eesmärk teha maksude tasumine võimalikult lihtsaks. „Eesti füüsiliste isikute tulude deklareerimise mugavus on juba ammu maailmakuulus. Maksukäitumise hinnangutega teeme hüppe äriühingute elu sujuvamaks muutmisel, samas vähendades ettevõtjate ja ametnike halduskoormust ning suurendades maksulaekumist,“ ütles ta. „Ettevõtjate tagasisidele tuginedes arendame teenust ka edasi, näiteks lisame võimaluse jagada enda kohta käivaid hinnanguid äripartneritele.“

Nortal Eesti juhi Ats Albre sõnul on maksukäitumise hinnangute e-teenus oluline samm edasi andmete põhjal sisulise väärtuse loomisel, tuues ettevõtjateni läbipaistvust veelgi suurendava kasutajakeskse teenuse. „Teenus kinnistab veel kord Eesti Maksu- ja Tolliameti rolli maailmas valdkonna ühe digitaalse liidrina. On hea meel panustada innovaatiliste maksulahenduste loomisse ning olla osaks sellest eduloost,“ lisas Albre.

Maksukäitumise hinnangud põhinevad nii avalikul infol kui ka ettevõtja maksusaladusega kaitstud andmetel, mida ta on MTA-le ise esitanud. Uusi andmeid selle jaoks ei küsita ega koguta.

Ettevõtja saab rakenduses tagasisidet kahes osas:

Maksukuulekuse hinnang iseloomustab ettevõtte seadusest tulenevate kohustuste täitmise õigeaegsust ja korrektsust (ettevõtte võlg, süütegude olemasolu, maksumenetlused, vastutava isiku taust, deklaratsioonide esitamine). Lisaks võrreldakse seal ettevõtte deklareeritud töötasu väljamakseid Eesti keskmise töötasuga samadel ametikohtadel.

Maksuasjade korrasoleku hinnang juhib tähelepanu võimalikele puudustele ja ebakõladele andmete deklareerimisel ning võimaldab ettevõttel seeläbi oma maksukäitumist varakult parandada. Arvesse võetakse töötamise registri ja deklaratsioonide andmete korrasolu (müük, ost, töötamine, maksustatavad kulud), samuti MTA muid tähelepanekuid.

Hinnangud ja hinnangute näitajad kuvatakse numbrilise väärtusena skaalal 1–3 ja värvidega: roheline (3) – kõik on korras; kollane (2) – mõned puudused; punane (1) – olulised puudused.

Enda kohta saab maksukäitumise hinnanguid vaadata enam kui 135 000 ettevõtet. Maikuu seisuga oli kõik korras ehk kõik näitajad „rohelises“ neist 62 protsendil. 13 protsendil oli hinnang „kollane“ ehk nende maksuasjades oli mõningaid puudusi, ning veerandil oli tõsiseid puudusi ja hinnang „punane“.

Kõige rohkematel juhtudel mõjutas hinnangu tulemust ümbrikupalga risk — ettevõtte deklareeritud töötasu oli oluliselt madalam kui samade töökohtade keskmine töötasu. Palju probleeme oli ka ajatamata võlgadega, vastutava isiku tausta ja esitamata deklaratsioonidega. Enam kui 10 000 ettevõtet saavad hinnangutes soovituse vaadata üle ettevõtte omanduses oleva auto kasutamine, kuna see ei ole märgitud kui vaid ametisõitudeks kasutatav sõiduvahend.

Kui ettevõtja teeb oma puudused korda, siis MTA-d sellest täiendavalt teavitada ei tule. Muudatused on teenuses nähtavad üldjuhul juba järgmisel päeval.

Maksukäitumise hinnangute valmimist ja arendamist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond. Teenuse arendas MTA koostöös ASi Nortal ja Rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskusega (RMIT).

Pääsuõigused ja pääsuõiguste paketid hinnangute teenuse kasutamiseks

https://www.emta.ee/et/ariklient/maksukorraldus-maksude-tasumine/maksukaitumise-hinnangud-uus/paasuoigused-ja-paasuoiguste.