iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Rahandusministeerium soovib tõhustada majandusaasta aruannete esitamist

MaksuMaksja: 2020 – juuni/juuli (nr 6-7)

Rahandusministeerium soovib tõhustada majandusaasta aruannete esitamist

Lehekülg: 21
Rahandusministeeriumi pressiteade
29.06.2020
Veebiväljaandes avaldatud artikkel võib erineda paberväljaande omast (nt viidete ja lisade osas).

Rahandusministeerium on tellinud uuringu selgitamaks välja majandusaasta aruannete esitamata jätmise ning hilisema esitamise põhjused ja mõjud.

„Loodame, et kõik ettevõtted leiavad võimaluse uuringus osaleda, kui nad valimisse satuvad. Ootame nende tagasisidet, et süsteemi parandada ja efektiivsemaks muuta,“ ütles rahandusminister Martin Helme. „Kõik intervjuud, mis ettevõtjatega tehakse, on täiesti anonüümsed,“ lisas ta.

Üks neljandik Eesti ettevõtjatest jätab igal aastal oma majandusaasta aruande esitamata. Lisaks sellele on tavapärane, et aastaaruanne esitatakse tähtajast oluliselt hiljem.

2018. aasta aruannetest vaid 50% esitati tähtaegselt ning kaks kuud hiljem ehk 2019. aasta septembri alguse seisuga oli 62% juriidilistest isikutest esitanud oma 2018. majandusaasta aruande. Seetõttu ei ole korrektset statistikat majanduse kohta ja moonutatud statistika võib mõjutada vales suunas juhtimisotsuseid nii riigis kui ka erasektoris.

Nii Eesti kui ka rahvusvaheliste statistika vajadustest ettevõtete aastaste finantsnäitajate kohta on Statistikaamet loonud küsimustiku EKOMAR. Kui ettevõtja on esitanud majandusaasta aruande äriregistrile, siis jõuavad selles esitatud andmed ka Statistikaametisse.

Kui ettevõtja asub esitama elektroonilist statistikaküsimustikku, kuvatakse see talle eeltäidetud kujul ja ta lisab üksnes majandusaasta aruandes puuduvad andmed. Kui majandusaasta aruandeid ei esitata õigeaegselt või need jäävad esitamata, tuleb kaaluda statistika küsimustike esitamise nõude taastamist, mis toob kaasa koormuse tõusu nii andmeesitajatele kui Statistikaametile.

Uuringu viib läbi Tallinna Tehnikaülikool. Uuritakse perioode 2010–2018 ja kõiki juriidilisi isikuid, välja arvatud korteriühistud. Uuring peaks valmima 2020. aasta novembris.