iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Helme: mineviku rahapesujuhtumite uurimine peab tooma selguse

MaksuMaksja: 2020 – juuni/juuli (nr 6-7)

Helme: mineviku rahapesujuhtumite uurimine peab tooma selguse

Lehekülg: 19
Rahandusministeeriumi pressiteade
03.07.2020
Veebiväljaandes avaldatud artikkel võib erineda paberväljaande omast (nt viidete ja lisade osas).

Rahandusminister Martin Helme sõlmis 27. juunil kokkuleppe USA advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan LLP Eesti riigile õigusteenuse osutamiseks rahvusvahelistes rahapesuga seotud uurimistes. Advokaadibüroo on Eesti riigile partneriks minevikus toimunud suurte rahapesujuhtumite uurimisel Ameerika Ühendriikides.

„Eesti riigi maine on minevikus toimunud mitmes rahvusvahelistes rahapesujuhtumis tugevalt kannatada saanud. Nagu me teame, on eri riikides algatatud uurimised seoses rahapesu tõkestamise nõuete rikkumistega Eestis asuvate pankade või nende filiaalide poolt. Sealhulgas on uurimised algatatud ka Ameerika Ühendriikides,“ selgitas rahandusminister Martin Helme kohaliku õigusabi kaasamise vajadust Ameerika Ühendriikides.

„Eesti jaoks on väga oluline, et need keerulised juhtumid saaksid põhjalikult läbi uuritud ja saaksime teada võimalikult palju sellest, mis minevikus tegelikult juhtus. Seetõttu on Eesti riigi jaoks tähtis selles protsessis võimalikult aktiivselt osaleda, teha Ameerika Ühendriikide uurimisasutustega koostööd, ja kui uurimiste tulemusena määratakse pankadele trahvid, siis osaleda riigina trahvide jagamisel. Me riigina oleme selles protsessis kannatajad. Selleks ongi väga oluline, et meil oleks USAs väga tugev ja kogenud partner,“ lisas Martin Helme.

Eesti riiki nõustava meeskonna juhi Louis J. Freeh’ sõnul on nende töö üks eesmärk tagada võimalikult sujuv teineteisemõistmine ja koostöö Eesti ja Ameerika Ühendriikide eri õiguskaitse- ja järelevalveasutuste vahel.

„Pakun Eesti valitsusele õigusnõustamist ja esindamist praeguseks juba tuntud ja kahtlustatavates rahapesu asjades, mis on seotud Põhjamaade pankadega, kes on tegutsenud oma Eesti ja teiste Baltimaade tütarettevõtete ja filiaalide kaudu, ja puudutavad miljardite USA dollarite liikumist vastuolus kohaliku ja rahvusvahelise õiguse ning Eesti järelevalve eeskirjadega,“ ütles Louis J. Freeh. „Abi pakkudes soovib Eesti saada osa rahasummadest, mille Ameerika Ühendriikide valitsusasutused võivad saada õigusrikkujatest finantsinstitutsioonidelt kokkulepete, rahaliste karistuste või konfiskeerimise kaudu või muul viisil. Lõppeesmärk on kriitiline ja lihtne: kindlustada, et finantsinstitutsioonid vastutavad oma tegude eest, võimaldades hüvitada tohutu rahaline ja mainekahju, mida Eesti on pidanud kandma.“

Freeh Sporkin & Sullivani meeskond on rahvusvahelise kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesujuhtumitega seotud uurimistes väga mitmekülgsete kogemustega. Eesti riiki nõustava meeskonna juht Louis J. Freeh oli aastatel 1991–1993 New Yorgi lõunaringkonna kohtunik ja 1993–2001 Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) peadirektor. Just New Yorgi lõunaringkond on suurte rahvusvaheliste panganduskuritegude uurimise kohaks USAs, kuna sellesse piirkonda kuulub ka Manhattani linnaosa.

Eestit nõustavasse meeskonda kuulub ka Ronald K. Noble, kes töötas aastatel 1993–1996 kõrgetel finantskuritegude uurimistega seotud ametikohtadel USA rahandusministeeriumis ja 2000–2014 Interpoli peadirektorina. Samuti kuulub meeskonda Walter Donaldson, kes on varasemalt töötanud Bank of America pettuste uurimise juhina, ja mitmed teised rahvusvaheliste finantskuritegude uurimise kogemusega tippeksperdid.

Valitsus andis oma kabinetinõupidamisel tänavu 26. märtsil Rahandusministeeriumile volituse viia koostöös Justiitsministeeriumi ning Välisministeeriumiga läbi menetlus rahvusvahelise rahapesuga seotud uurimisel õigusteenuse osutaja leidmiseks Ameerika Ühendriikides. Valitsus otsustas eraldada rahapesuvastaseks võitluseks aastateks 2020–2021 täiendavalt kolm miljonit eurot.

Rahandusministeerium edastas 8. juunil ettepaneku pakkumuste esitamiseks advokaadibüroodele Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, White & Case LLP ja Freeh Sporkin & Sullivan LLP. Hankemenetluses osutus valituks advokaadibüroo Freeh Sporkin & Sullivan LLP.