iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Eesti tulumaks Poolas

MaksuMaksja: 2020 – juuni/juuli (nr 6-7)

Eesti tulumaks Poolas

Lehekülg: 10
Hiie Marrandi
Veebiväljaandes avaldatud artikkel võib erineda paberväljaande omast (nt viidete ja lisade osas).

Estoński CIT – Eesti tulumaksusüsteemi eksport Poolasse. Mis imeloom on Estoński CIT?

Estoński ei tekita ilmselt kelleski küsimusi, CIT on inglisekeelne lühend väljendist corporate income tax, mida raamatupidajate kõnepruugiks kutsutakse „ettevõtte tulumaksuks“. Ettevõtte tulumaksu aga Eestis teatavasti ei eksisteeri.

Kas see on päris nii? Pärast Eesti tulumaksureformi kulus meil tükk aega maailmale seletamiseks, et me ei ole CIT-i ära kaotanud ega nullmäära kehtestanud, vaid „lükkasime maksukohustuse tekkimise aja kasumi teenimise ajalt kasumi jaotamise ajale“. Vanemad inimesed mäletavad, kuidas Euroopa Liiduga liitumisel määrati meile üleminekuperiood, sest kardeti, et dividendide maksustamine „Eesti moodi“ on sisult samastatav tulumaksu kinnipidamisega, mida direktiiv aga ei luba. Samas on direktiivi eesmärk vältida kasumi teistkordset maksustamist, kuid meie Eestis maksustame dividendi tulumaksuga kasumit alles esimest korda…

Mis seda vana asja ikka pikalt meenutada, igatahes lõpuks tunnistati Eesti tulumaksusüsteem „euronõuetele vastavaks“, nii et võisime oma süsteemi eksportima hakata. Nüüdseks on Eesti süsteem kasutusel Gruusias ja Lätis. Viimane ekspordiuudis pärineb aga Poolast.

Juunikuus ilmus uudis sellest, et Poola peaminister käis Estoński CIT eelnõuna välja.[1] Poola valitsus on avalikustanud kava vabastada äriühingud ettevõtte tulumaksu tasumisest kuni kasumi jaotamiseni. Selle eesmärk on erasektori investeeringute ja töökohtade suurendamine.

Business Insider Polska vahendab lugu sellest, kuidas peaminister Mateusz Morawiecki valitsus tutvustab maksupoliitikat, mida nimetatakse ka Eesti ettevõtte tulumaksuks. Peaministri sõnul on pakutavad maksulahendused „uuenduslikud“ ja „väga paindlikud“.

Maksuvabastust rakendatakse äriühingute suhtes, mille aastane käive on alla 50 miljoni zloti (11 miljonit eurot). Eeldatavasti on selle süsteemi kõlblikud üle 200 000 ehk 97% kõigist Poolas registreeritud osaühingutest-aktsiaseltsidest.

Praeguse maksusüsteemi järgi maksavad need ühingud tulumaksu igal aastal teenitud kasumilt. Uued reeglid võimaldavad kasumit maksuvabalt reinvesteerida ning tulumaksu vältida, kuni äriühing otsustab kasumit jaotada. Täpselt nagu meil.

Valitsus usub, et uued maksueeskirjad, mis võetakse kasutusele juba sel aastal või 2021. aasta alguses, võivad järgmisel aastal suurendada erainvesteeringuid kahe protsendipunkti võrra ja ergutada 120 000 uue töökoha loomist.

„See on turgu ja töötajaid toetav lahendus. Tahame reageerida töötajate ja ettevõtjate vajadustele,“ märkis Morawiecki.

Üks Poola advokaat, kes ka Eestiga seotud ja siinset süsteemi tunneb, oli siiski kriitiline. Muu hulgas ütles ta intervjuus, et selline algatus lõhnab nagu puhtpoliitiline ettevõtmine. Kuidas see Eestis juba töötab ja kuidas Poolas välja nägema hakkab, seda näitab alles tulevik.

Eelnõus on lisaks käibepiirile veel mitmed piirangud, mida originaalis ehk Eestis ei tunta. Näiteks on projekti kestus piiratud nelja aastaga. Mis saab edasi? Ettevõtjad peavad nelja aasta jooksul kogu raamatupidamise kaks korda ümber sättima. Samuti on eelnõus nõue, et nn Estoński CIT-i kasutada sooviv ettevõtja peab tööd pakkuma vähemalt kolmele inimesele. Väikseimad ettevõtted, näiteks idufirmad, langevad kohe ära. Samuti kerkib küsimus, kas tsiviilõiguslike lepingute (nt käsundusleping) alusel teenust pakkuvad füüsilised isikud loetakse kolme töötaja hulka või mitte. Poola eelnõu sellisel kujul piirab de facto võimalust kaasata reformi paljud ettevõtted, mis on seotud välisinvestoritega, näiteks fondid või äriinglid. Eestis selliseid arenguid pärssivaid piiranguid ei ole. Seega tuleb tõdeda nagu heas reklaamlauses — originaal on ikka parem kui koopia!

[1] [1] Ingliskeelne originaaluudis: Poland to exempt reinvested profits from corporate income tax to boost investment and jobs. – Notes from Poland, 18.06.2020. Kättesaadav arvutivõrgus: https://notesfrompoland.com/2020/06/18/poland-to-exempt-reinvested-profits-from-corporate-income-tax-to-boost-investment-and-jobs/. Uudise tõlkimisel on kasutatud märkimisväärselt tehisintellekti abi (Google Translate masintõlge). Kuigi kohtuniku asendamiseks tehisintellekt tänase seisuga sobilik ei ole, siis uudiste tõlkimisel nt inglise ja poola keelest hoiab see märkimisväärselt aega kokku. Ja aeg, mõistagi, on raha. Järelikult selle loo valmimisel ükski loom kannatada ei ole saanud ja ühtlasi on kokku hoitud maksumaksja raha.