iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Eesti pankade ühised maksepuhkuste reeglid jäävad kehtima septembri lõpuni

MaksuMaksja: 2020 – juuni/juuli (nr 6-7)

Eesti pankade ühised maksepuhkuste reeglid jäävad kehtima septembri lõpuni

Lehekülg: 10
Eesti Pangaliidu pressiteade
29.06.2020
Veebiväljaandes avaldatud artikkel võib erineda paberväljaande omast (nt viidete ja lisade osas).

Kevadel leppisid Eesti pangad kokku ühistes maksepuhkuse andmise reeglites nii eraisikutele kui ka ettevõtetele, et toetada Eesti majanduse ja majapidamiste võimalikult sujuvat taastumist ootamatust kriisiolukorrast. Algselt juuni lõpuni kehtima pidanud maksepuhkuse andmise reeglite kehtivust pikendati 30. septembrini, sest pangad soovivad ka edaspidi pakkuda klientidele kindlustunnet, et neid koheldakse samamoodi nagu seni viiruse leviku tõttu maksepuhkust taotlenuid.

„Ehkki maksepuhkuste taotlemise hoog esialgse suure huvi järel maikuu lõpuks kahanes, ei ole siiski täna kindlustunnet, et kriis on Eesti inimeste ja ettevõtete jaoks läbi. On alust tunda muret, et osa sektoriteni jõuab koroonaviiruse ja eriolukorra mõju täiel määral alles sügisel. Seega on vajalik pakkuda võimalust saada lihtsustatud korras ja samasugustel alustel maksepuhkust ka edaspidi,” ütles pangaliidu juhatuse esimees Erki Kilu.

Maikuu lõpu seisuga olid Eesti pangad andnud koroonakriisist tingitud maksepuhkusi 38 000 kliendile, kellest umbes 30 000 on eraisikud ja ülejäänud ettevõtted. Laenu tagasimaksed on lükatud edasi kolme miljardi euro ulatuses välja antud laenudel.

Maksepuhkuste kord reguleerib laenu põhiosa maksete peatamist maksegraafiku muutmise kaudu. Kliendi taotluse alusel pikendatakse ka laenu tagasimaksmise tähtaega maksepuhkuse pikkuse võrra. Maksepuhkuste kokkuleppega ühinenud pankades muudetakse maksepuhkuse taotleja laenulepingul vaid maksegraafikut, muid lepingutingimusi ei muudeta. Laenulepingutele võib lisada KredExi ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse kaudu saadud riigi tagatisprogrammide garantiisid.

Maksepuhkust saab taotleda nii ettevõtete laenude, eluasemelaenude, liisingu kui ka tarbimisfinantseerimise lepingute puhul. Maksepuhkuse pikkus on eluasemelaenude puhul kuni 12 kuud, liisingu ja tarbimislaenude puhul kuni kuus kuud. Ettevõtted või ettevõtete grupid, kel on ühes pangas krediidilimiit kokku alla viie miljoni euro, saavad laenudele põhiosa maksepuhkust kuni kuueks kuuks. Kasutusrendi lepingud ei ole kokkuleppega kaetud, kuid need saab soovi korral ümber vormistada kapitalirendiks.

Eriolukorrast tingitud maksepuhkuse andmise ühtne kord kehtib laenulepingutele, mis on sõlmitud enne 12. märtsi ja selle alusel saab maksepuhkust taotleda hiljemalt 29. septembril. Ühiste reeglite alusel saavad maksepuhkust taotleda kliendid, kellel ei olnud probleeme laenu tasumisega enne maksepuhkuste korra kohaldamist. Maksepuhkuse saamiseks tuleb pöörduda oma panga poole.

Pangad annavad kliendile nõu parima lahenduse leidmiseks. Pangaliit soovitab keerulisse olukorda sattunud inimestel pöörduda oma panga kliendihalduri või klienditeeninduse poole kindlasti enne võlgnevuste tekkimist, et leida võimalikult kiiresti lahendus probleemide ennetamiseks.