iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Üldkoosolekul saab edaspidi osaleda elektrooniliselt

MaksuMaksja: 2020 – aprill (nr 4)

Üldkoosolekul saab edaspidi osaleda elektrooniliselt

Lehekülg: 11
Justiitsministeeriumi pressiteade
16.04.2020
Veebiväljaandes avaldatud artikkel võib erineda paberväljaande omast (nt viidete ja lisade osas).

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks Justiitsministeeriumi eelnõu, mis laiendab kõigi juriidiliste isikute juhtorganite võimalusi otsuste vastuvõtmiseks, ilma et oleks vaja koosolekul füüsiliselt kohal olla.

„Kuigi digitaalsete vahendite kasutamine on eriti vajalik just praegu, on eelnõus välja pakutud lahendused mõeldud kasutamiseks ka pärast eriolukorra lõppu,“ ütles justiitsminister Raivo Aeg.

Justiitsministeeriumi ettepaneku kohaselt täiendatakse tsiviilseadustiku üldosa seadust sättega, mis võimaldab osaleda juriidilise isiku organi koosolekul elektrooniliste vahendite abil. Sellist võimalust ei pea ühing oma põhikirjaga ette nägema, kuid põhikirjaga on võimalik täpsustada osalemise tingimusi.

Lõpliku valiku ja otsuse, kuidas koosolek läbi viia, teeb ka pärast võimalikku seadusemuudatust isik, kelle pädevuses koosoleku korraldamine on. See tähendab, et kuigi seadus annab võimaluse elektrooniliste vahendite kasutamiseks, ei saa iga osaleja seda võimalust eraldi nõuda.

Kehtiva õiguse kohaselt on elektrooniliste võimaluste kasutamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel juriidiliste isikute liigiti väga erinev. Teatud määral on vastavad võimalused olemas osaühingutel ja aktsiaseltsidel, kuid mittetulundusühingutel, tulundusühistutel, sihtasutustel ja korteriühistutel praktiliselt puuduvad.

Minister lisas ka, et kuna peagi on valdava osa juriidiliste isikute jaoks saabumas majandusaasta aruannete esitamise tähtaeg, on oluline, et seadusemuudatus saaks jõustuda enne seda.

Eelnõu eesmärk on võimaldada kõigi juriidiliste isikute koosolekutel elektrooniliste vahendite abil osalemist, võtta otsuseid vastu koosolekut korraldamata kirjalikult ja lihtsustada veel mõningaid toiminguid. Näiteks sisaldab eelnõu ka muudatust, mis võimaldab edaspidi mittetulundusühingutel esitada registripidajale koosolekul osalejate nimekirja ärakiri. Kehtiva õiguse kohaselt tuleb esitada (saata postiga) nimekirja originaal ka siis, kui kandeavaldus ise esitatakse elektrooniliselt.

Vajadusele kiiresti laiendada otsuste tegemise võimalusi on juhtinud tähelepanu mitmed organisatsioonid (Eesti Advokatuur, Nasdaq Tallinn Aktsiaselts, mittetulundusühing FinanceEstonia, Eesti Kindlustusseltside Liit, Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon, Notarite Koda)  oma ühispöördumises Riigikogu õiguskomisjoni ja Justiitsministeeriumi poole.

Eelnõu väljatöötamisel ja seletuskirja koostamisel on lähtutud Justiitsministeeriumi korraldatud ühinguõiguse revisjoni töörühma koostatud eelnõu ettepanekutest ja seletuskirjast.